Ἡ κοιλίτσα τοῦ σιταριοῦ…

Ἡ κοιλίτσα τοῦ σιταριοῦ...

Ο William Davis στο βιβλίο του  Wheat Belly ( Η κοιλίτσα του σιταριού)  αναφέρει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο το σημερινό σιτάρι [1] επιδρά στην υγεία μας.

Μια περίληψη του βιβλίου.


Το σιτάρι έχει την μεγαλύτερη κατανάλωση δημητριακών στην γη και αποτελεί το 20% των θερμίδων που  καταναλώνουμε.
Το σιτάρι σήμερα δεν είναι το ίδιο σιτάρι των προγόνων μας. Έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 60 χρόνια υπό την επίδραση των αγρονομιστών.

     Οι γενετικές αλλαγές  προκαλούνται για την αύξηση της αποδόσεως ανά στρέμμα.         Συνέχεια
Ἀπό ποιά …πόρτα εἰσέρχονται τά μεταλλαγμένα;

Πρὸ ἑνὸς ἔτους (11  Νοεμβρίου 2014) εἶχε ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὶς ἐπιτροπὲς ἐλέγχου γενετικῶς τροποποιημένων σπόρων ἡ αὐτοδιαχείρισις τῶν κρατῶν.
Οὐσιαστικῶς μποροῦσε κάθε κράτος νὰ ἀποφασίσῃ ἐὰν ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας του θὰ ἐπιτρέπονται ἤ ὄχι γενετικῶς μεταλλαγμένες καλλιέργειες.Ἀπό ποιά ...πόρτα εἰσέρχονται τά μεταλλαγμένα;1 Συνέχεια

Τὸ …«φρέσκο» γάλα τῶν 11 ἡμερῶν!!!

11 μέρες στο ράφι και το εισαγόμενο γάλα κατώτερης ποιότητας θα βαφτίζεται νόμιμα ΦΡΕΣΚΟ, ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται αθέμιτα το Ελληνικό γάλα που έχει το πλεονέκτημα της εντοπιότητας και της γρήγορης διαθέσεως στον πελάτη.

Τὸ ...«φρέσκο» γάλα τῶν 11 ἡμερῶν!!! Συνέχεια

Πόσο μᾶς κοστίζει τό γάλα;

Πόσο μᾶς κοστίζει τό γάλα;Βασικὰ εἶναι θέμα ὑπερφορολογήσεως (ἀμέσου καὶ ἐμμέσου) τοῦ παραγωγοῦ καὶ τοῦ καταναλωτοῦ καὶ ὅλων φυσικὰ τῶν πολιτῶν, τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, καὶ τοῦ ὁποίου προϊόντος ἢ ὑπηρεσίας, διότι τὸ κράτος, πολὺ ἁπλά, δὲν ἔχει τὰ ἐπαρκῆ ἀποθέματα κάθε μῆνα γιὰ νὰ πληρώνῃ τοκοχρεολύσια, ἔντοκα καὶ τὰ ὁμόλογα ποὺ λήγουν.
Συνέχεια

Τρῶμε σκουπίδια ἀλλὰ μᾶς …ἀρέσει!!!

Κι ἀκόμη χειρότερα;
Τὸ γνωρίζουμε ἀλλὰ ὑποκρινόμεθα πὼς …δὲν τὸ γνωρίζουμε!!!
Τρῶμε σκουπίδια ἀλλὰ μᾶς ...ἀρέσει!!!2 Συνέχεια

Ποιοί εὐρωβουλευτές ψήφισαν ΝΑΙ στά μεταλλαγμένα;

Καλή Αρχή!
Ποιοι ευρωβουλευτές ψήφισαν την ελεύθερη κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων; Ποιοί εὐρωβουλευτές ψήφισαν ΝΑΙ στά μεταλλαγμένα;2
Ποιον ρώτησαν;
Εμείς τους στείλαμε στο ευροκοινοβούλιο για να μας φέρουν τα μεταλλαγμένα; Ή όχι;
Συνέχεια