Ὄχι στὰ θερμόμετρα ἀλλὰ ναὶ στοὺς λαμπτῆρες οἰκονομίας;

Ὄχι στὰ θερμόμετρα ἀλλὰ ναὶ στοὺς λαμπτῆρες οἰκονομίας;Παράξενα πράγματα; Διόλου θὰ ἔλεγα….

Απαγόρεψαν την κυκλοφορία του θερμoμέτρου υδραργύρου και μας λανσάρισαν τις νέες λάμπες “οικονομίας” που έχουν υδράργυρο!

Ένα απλό γεγονός με έκανε να συνειδητοποιήσω – για άλλη μια φορά – Συνέχεια
Ἡ καταστροφὴ τῶν ἱστῶν ἀπὸ τὶς λᾶμπες οἰκονομίας!


Ἡ καταστροφὴ τῶν ἱστῶν ἀπὸ τὶς λᾶμπες οἰκονομίας!1
Τὸ ζήτημα «λᾶμπες οἰκονομίας» ἔχει ἀποσιωπηθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ ἀπὸ τοὺς «φίλους» τῆς προστασίας τοῦ πλανήτου.

Ἔχουν κατὰ ἕναν «περίεργο τρόπο» μπουκώσει τὰ στόματά τους καὶ σιωποῦν.

Τί παράξενο!

Πρώτη φορὰ  μᾶς ξανασυμβαίνει κάτι τέτοιο!

Στὸ μεταξύ, δειλὰ δειλά, ἀρχίζουν νὰ προβάλλονται κάποιες πληροφορίες.

Συνέχεια

Συναγερμὸς γιὰ τὶς λᾶμπες (τάχα) ἐξοικονομήσεως.

Συναγερμὸς γιὰ τὶς λᾶμπες (τάχα) ἐξοικονομήσεως. Μᾶς εἶπαν πὼς πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴν χρήσιν τῶν κλασσικῶν λαμπτήρων, διότι τάχα μου δὲν βοηθοῦν στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος! Καταναλώνουν, λέει, μεγάλες ποσότητες ἐνεργείας.
Δὲν μᾶς εἶπαν ὅμως πόσο κόστος ἔχουν, καθῶς ἐπίσης καὶ ποιὲς ἐπιβαρύνσεις στὸ περιβᾶλλον καὶ στὴν ὑγείαν μας, προκαλοῦν οἱ λαμπτῆρες, τάχα μου, οἰκονομίας.

Συνέχεια

Ποιά ἡ σχέσις ἐμβολίων καί παιδικῶν καρκίνων;

Ποιά ἡ σχέσις ἐμβολίων καί παιδικῶν καρκίνων;Ἐτούτην τὴν καταγγελία, ποὺ ἀφορᾷ στὰ ἐμβόλια,  τὴν ἔχω ἀρκετὸν καιρὸ στὰ «συρτάρια» μου καὶ εἶναι ἡ συνέχεια ἄλλου ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύσαμε πρὸ μηνῶν.
Λόγῳ κεκτημένης ὅμως ταχύτητος ἡ καταγγελία «χάθηκε» μέσα στὰ τόσα μηνύματα.
Σήμερα κατάφερα καὶ τὴν βρῆκα.
Συνέχεια

Μᾶς σκοτώνει ὁ ἠλεκτρικός φωτισμός;

Μᾶς σκοτώνει ὁ ἠλεκτρικός φωτισμός; 2Σὲ συνδυασμό μὲ ἄλλες παραμέτρους, ναί, μᾶς σκοτώνει.
Κι ὄχι μόνον μᾶς σκοτώνει… Τὸ πρόβλημα εἶναι τὰ παιδιά… Τὰ παιδιά μας.
Αὐτὸς ὁ φωτισμὸς ποὺ χρησιμοποιοῦμε πλέον, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ὑδράργυρον τῶν ἐμβολίων, εἶναι ἕνας ἀπολύτως ἐκρηκτικὸς μηχανισμός. Μία ὡρολογιακὴ βόμβα μέσα στὰ παιδικά τους κορμάκια,  ἡ ὁποία δὲν γνωρίζουμε τὸ πότε θὰ ἐκραγῇ.

Συνέχεια