Ψεκάζοντας μὲ …νευροτοξίνη τὰ …«κουνούπια»!!!

Νευροτοξίνη πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Χιοῦστον, γιὰ νὰ ἐξολοθρευθοῦν τὰ …κουνούπια!!!
Συνέχεια

Μονσάντο. Ἡ πολυεθνικὴ τῆς φρίκης!!!

 

Αργεντινή: Δίχρονο κοριτσάκι με παραμορφώσεις, που αποδίδονται στους αεροψεκασμούς της Μονσάντο

Αργεντινή: Δίχρονο κοριτσάκι με παραμορφώσεις, που αποδίδονται στους αεροψεκασμούς της Μονσάντο

Ἡ ΜΟΝΣΑΝΤΟ εἶναι ἁπλῶς μία ἔκφρασις τῆς γενικοτέρας δραστηριότητος ὅλων αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν τοῦ πλανήτου, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἐπικράτησίν τους καὶ στὸ …βάθος, τὸν ἀποπληθυσμό μας.
Δῆλα δή…

Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ὁ Μπὶλ Γκαίητς χρηματοδοτεῖ ὁμαδικοὺς ἐμβολιασμούς, ποὺ πίσω τους κρύβονται «ἀλληλέγγυες» μὲ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ ἑταιρεῖες, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιταχυνθῇ τὸ πρόγραμμα τοῦ ἀποπληθυσμοῦ.
Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ἡ BAYER ἐπίσης προωθεῖ ἀνάλογα προγράμματα δηλητηριασμοῦ τῶν πληθυσμῶν, ἀλλὰ καὶ ποὺ ὁ γενικὸς διευθυντής της θεωρεῖ πὼς δὲν εἶναι ἀνθρώπινον δικαίωμα τὸ νερό. Συνέχεια

Βάριον καί ὀξείδιον τοῦ ἀλουμινίου στό αἷμα μας;

Βάριον καί ὀξείδιον τοῦ ἀλουμινίου στό αἷμα μας;Βάριο στο αἷμα μας;;;
Μὰ φυσικά…
Ἀφοῦ ὑπάρχει στὴν τροφή μας καὶ σὲ ὅλη τὴν τροφικὴ ἁλυσίδα…
Ἀφοῦ πλέον ὑπάρχει στὸν ἀέρα καὶ σωρεύεται στῇ γῆ ὅταν καθιζάνει…
Καί τί κάνει…;;; Συνέχεια

Εἴδατε …«φωτιστικό» πού μᾶς ἔφτιαξαν;

Εἴδατε ...«φωτιστικό» πού μᾶς ἔφτιαξαν;Δὲν εἶναι δική μου ἡ φωτογραφία…
Δὲν ἔχω τέτοια …ταλέντα ἐγώ.
Ἄλλοι τὰ ἔχουν…
Ἀλλὰ κατὰ πῶς βλέπω δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερον ταλέντο γιὰ νὰ τραβήξῃς μίαν τέτοιαν φωτογραφία…
Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι …ἄφθονον ταλέντο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεριμνοῦν γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες, πρὸ κειμένου νὰ συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Συνέχεια

Δράσις κατὰ τῶν ἀεροψεκασμῶν.

Δράσις κατὰ τῶν ἀεροψεκασμῶν.Εἶτε τὸ πιστεύετε, εἶτε ὄχι, τὸ θέμα ὑφίσταται.
Ὄχι γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται φυσικὰ τοὺς ἀεροψεκασμούς… ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους…
Κι ἐπεὶ δὴ ἔχουμε ξεφύγῃ πλέον ἀπὸ ἱστορίες συνομωσιολογίας καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀσχοληθοῦμε πλέον σοβαρότερα μὲ κάποια ζητήματα, ὅπως φυσικὰ καὶ μὲ τὶς πραγματικὲς συνομωσίες ποὺ διαρκῶς ἀποκαλύπτονται. Συνέχεια

Εἶδες πού τώρα μᾶς φέρνουν καί καταιγίδες γιά νά ἀκυρώσουν διαδηλώσεις;

Εἶδες πού τώρα μᾶς φέρνουν καί καταιγίδες γιά νά ἀκυρώσουν διαδηλώσεις;5Τί; Δέν μέ πιστεύετε;
Κακῶς!!! Ἤ ἴσως καὶ καλῶς…
Πάντως, γιὰ νὰ μὴν μὲ πιστεύετε (ποὺ πολὺ καλὰ κάνετε) καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχετε μίαν ἀπάντησι πειστική, γιὰ τὰ ὅσα θὰ σᾶς παρουσιάσω παρακάτω.

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπὸν μὲ τὸ ἐρώτημα:  μᾶς ψεκάζουν ἤ δέν μᾶς ψεκάζουν;
«Δὲν μᾶς ψεκάζουν» θὰ ἀπαντήσουν κάποιοι.
«Μᾶς ψεκάζουν», θὰ ἀπαντήσουν κάποιοι ἄλλοι… Συνέχεια