Ἡ πλήρης ἀποκωδικοποίησις τοῦ DNA μας εἶναι κάτι καλό;

Ἡ πλήρης ἀποκωδικοποίησις τοῦ DNA μας εἶναι κάτι καλό;2Κάτι ποὺ πρέπει νὰ κατανοήσουμε σὲ βάθος εἶναι ἡ διαφορετικότητα ποὺ ἔχουμε ὥς ἄτομα.
Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι ἕνας κόσμος μὲ διαφορετικὲς ἀνάγκες, διαφορετικὸ προγραμματισμὸ καὶ φυσικὰ διαφορετικὸ γονιδίωμα.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς καμμία ἀπολύτως θεραπεία δὲν γίνεται νὰ λειτουργῇ ὡς κοστούμι ποὺ θὰ τὸ φορέσουν ὅλοι.
Τί ἐννοῶ;
Ἐὰν ἐγὼ πάσχω ἀπὸ τὴν Ἄλφα ἀσθένεια κι ἐσὺ ἐπίσης πάσχεις ἀπὸ τὴν Ἄλφα ἀσθένεια, δὲν γίνεται νὰ πάρουμε τὰ ἴδια φάρμακα. Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς χρειάζεται διαφορετικὴ ἀγωγή, ἀπολύτως ἐξειδικευμένη καὶ σχεδιασμένη γιὰ τὸν δικό μας ὀργανισμό. Συνέχεια

Πρῶτες βοήθειες στό ἔμφραγμα

ἔμφραγμα1

του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr

Η καρδιακή προσβολή απειλεί άμεσα την ζωή. Οφείλεται σε σοβαρές αρρυθμίες πάνω σε έδαφος οξέος ή παλαιού εμφράγματος μυοκαρδίου. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου οφείλεται σε αιφνίδια απόφραξη ενός κλάδου των στεφανιαίων αρτηριών λόγω ρήξης ή διάβρωσης της αθηρωματικής πλάκας και δημιουργίας θρόμβου ο οποίος αποφράσσει πλήρως την υπεύθυνη στεφανιαία αρτηρία με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη νέκρωση μιας περιοχής του μυοκαρδίου. Συνέχεια

Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.


Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.Σήμερα ε
πα ν σς κουράσω. Στ στολόγιο λληνική Γροθι βρκα τν περίληψι (ἄρθρο) μίας ρεύνης πο εχα π’ ψιν μου, λλ δν τν εχα στ χέρια μου. (λπίζω φυσικά κάποιος καλός νθρωπος ν μο τν στείλ κάποιαν στιγμή!)

Τὸ 1993 παρουσιάστηκε μία ἔρευνα ποὺ κεντρικό της θέμα εἶχε τὴν γενετικὴ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Κωνσταντῖνο Τριανταφυλλίδη.  Ἕνα τμῆμα της ἀφοροῦσε καὶ στὸ νὰ ἀναλύσ τν γενετικ σχέσι τν λλήνων μ λαος γειτονικος, λλ κα γενικότερα μ τος Μεσογειακος πληθυσμούς. Τ συμπεράσματα τς ρεύνης εναι ξεκάθαρα. γενετικ συνέχεια τν λλήνων εναι ξεκάθαρη κι ναλλοίωτη μέσα στν πορεία τν αώνων.

Συνέχεια

Δολοφόνοι καί μέ τόν νόμο

Δολοφόνοι καί μέ τόν νόμο2Τό σίγουρο εἶναι ὅτι γιά νά γίνῃς δότης ὀργάνων πρέπει νά εἶσαι ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Ἔτσι λένε οἱ εἰδικοί…..ἤ  ἐγκεφαλικά νεκρός ὅπως λέει ὁ νόμος. Γιά νά γίνῃ ἀφαίρεσις τῶν ὀργάνων ἑνός ἀνθρώπου πού εὑρίσκεται στήν ΜΕΘ (ἤ πρόκειται νά εὑρεθῇ – ὅλα εἶναι πιθανά στήν χώρα πού ζοῦμε – πρέπει ὅλα τά ζωτικά, τουλάχιστον ὄργανα νά λειτουργοῦν ἔστω καί μέ μηχανική ὑποστήριξι. Τό διευκρινίζει καθαρότατα ὁ νόμος τόν ὁποῖον θά διαβάσετε παρακάτω.

Ἐπίσης ὁ νόμος δέν διευκρινίζει μέ σαφήνεια ἄν τά παιδιά μας ἔχουν δικαίωμα νά κάνουν αἴτησι ἀρνήσεως «κλοπῆς» ὀργάνων, ἔστω ἀντιπροσωπευόμενα ἀπό τούς κηδεμόνες τους. Γράφει – ὅπως θά δεῖτε παρακάτω – ὅτι ἡ αἴτησις ὑπογράφεται ἀπό τόν «δηλοῦντα ἤ τήν δηλοῦσα»! 

Προσοχή, ὑπάρχει τρόπος νά Συνέχεια

Τὰ θαυματουργὰ βλαστοκύτταρα!

Τὰ θαυματουργὰ βλαστοκύτταρα!Ποὺ μποροῦν νὰ δράσουν ὁπουδήποτε στὸ σῶμα  μας καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν ὅλες τὶς πιθανές του βλάβες. 
Τὰ κύτταρα ποὺ δὲν ἔχουν ταὐτότητα, ἀλλὰ ποὺ ὅπου κι ἐὰν «ἀγγίξουν» ἐπαναδημιουργοῦν ἱστούς, ὀστά, αἷμα, δόντια, νεῦρα, δέρμα… Τὰ πάντα…
Τί στό καλό «πρόγραμμα» κουβαλοῦν καί μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν σάν νά εἶναι τμῆμα τῶν ἱστῶν μας; 

Συνέχεια

Ἡ ἐξόντωσις τοῦ Dr Royal Raymond Rife

 

Ἡ ἐξόντωσις τοῦ Dr Royal Raymond Rife1Η σοβαρότερη συγκάλυψη της θεραπείας του καρκίνου από το 1930. Το μεγαλύτερο έγκλημα της σύγχρονης ιατρικής, η εξόντωση του Dr Royal Raymond Rife και η εξαφάνιση από τα ιατρικά συγγράμματα του όρου “Cryptocides primordiales” δηλαδή του κρυπτοιού του καρκίνου. Tο πραγματικά ενδιαφέρον μέρος στην ζωή του Rife ήταν η ανακάλυψη του κρυπτοιού του καρκίνου και η ανακάλυψη της θεραπείας !
Συνέχεια