Πρώτη φορὰ …Πρωταπριλιά!!!

Πρώτη φορὰ ...Πρωταπριλιά!!!

Frontex στὴν στεριά…
NATO στὸ Αἰγαῖο…
Ξένη Κυβέρνησις μὲ ἐγχωρίους πλασιέ…
Δὲν μπορεῖ… Πρέπει νὰ εἶναι «Πρώτη Φορὰ Συνέχεια