Τὰ μεταναστευτικὰ κύματα θὰ αὐξηθοῦν πολὺ περισσότερο!!!

Τὰ μεταναστευτικὰ κύματα θὰ αὐξηθοῦν πολὺ περισσότερο!!!Οἱ ἐπιθέσεις ἀπὸ τὴν Ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση Μπόκο Χαρὰμ στὴν Νιγηρία, στὸ Καμεροῦν, στὸ Τσὰντ καὶ στὸν Νίγηρα, εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν πείνα καὶ τὴν κακὴ διατροφὴ γιὰ περισσοτέρους ἀπὸ 5.600.000 ἀνθρώπους, σώμφωνα μὲ τὸ Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφῆς!!!
Συνέχεια

Τὸ μοναδικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Εὐρώπης…

Τὸ μοναδικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Εὐρώπης...Φθάσαμε στὸ σημεῖο ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶναι πιθανὸ νὰ θυσιασθῇ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τσίπρα… Θὰ ὑπάρχη μόνον ἕνα hotspot κι αὐτὸ θὰ λέγεται Ἑλλάδα.
Καὶ θὰ εἶναι δική σου εὐθύνη, γιατὶ δὲν ἔκανες κάτι στὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα.
Συνέχεια

Οἰκονομικὲς διαδρομὲς γιὰ πρόσφυγες ποὺ …ἀγνοοῦνται!!!

Πατάς διαδρομή Από Συρία-Γερμανία, σου βγάζει αυτό.

Οἰκονομικὲς διαδρομὲς γιὰ πρόσφυγες ποὺ ...ἀγνοοῦνται!!!1 Συνέχεια

Αἰτία βιασμοῦ τά ῥοῦχα της;

Τήν βίασες ἐπειδή σέ προκάλεσαν τά ῥοῦχα της;

Αἰτία βιασμοῦ τά ῥοῦχα της; Συνέχεια

Οἱ Εὐρωπαῖες εὐθύνονται γιὰ τοὺς …βιασμούς τους!!!

Οἱ Εὐρωπαῖες εὐθύνονται γιὰ τοὺς ...βιασμούς τους!!!

Ἰμάμης στὴν Κολωνία τῆς Γερμανίας: «τὰ γυναικεῖα ἀρώματα καὶ τὸ ἔξαλλο ντύσιμο τῶν Γερμανίδων ὑπεύθυνα γιὰ τοὺς βιασμούς»!!! Συνέχεια

Χρηματοδοτοῦν οἱ ΗΠΑ τήν μεταφορά μεταναστῶν στήν Ἰταλία ἀπό τήν Ἀφρική;

Χρηματοδοτοῦν οἱ ΗΠΑ τήν μεταφορά μεταναστῶν στήν Ἰταλία ἀπό τήν Ἀφρική;Χρηματοδοτοῦν οἱ Η.Π.Α. τήν διακίνηση / μεταφορά μεταναστῶν ἀπό τήν Ἀφρική στήν Ἰταλία;;;;

Αὐστριακὸ περιοδικό, ποὺ ἔχει στενὲς ἐπαφὲς μὲ τὸν Αὐστριακὸ Στρατό, τὸ InfoDirekt, ἀναφέρει ὅτι πληροφορήθηκε ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀναφορὰ τῆς Osterreichischen Abwehramts (Αὐστριακὴ Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν) τὰ ἑξῆς….
Συνέχεια