Λαθροέποικοι «σκότωσαν στό ξύλο», φοιτητή!

Πρίν ἀπό ἀρκετές ἡμέρες, ἰσλαμοφασίστες, λαθρομετανάστες «σκότωσαν στό ξύλο» ἕνα εἰκοσάχρονο φοιτητή ἐπειδή φοροῦσε μαῦρο μπλουζάκι.  Πῆραν πολύ ἀέρα τά πακιστανά. Τούς τόν ἔδωσαν οἱ νεοταξίτες πού μᾶς «κυβερνοῦν». Τούς εὔχομαι νά δοκιμάσουν κι έκεῖνοι τήν βία τῶν λαθροεποίκων, μέσα στό σπίτι τους. Αὐτοί, οἱ γυναῖκες καί οἱ κόρες τους. Θά χαρῶ πολύ. Συνέχεια