Χάσαμε τὴν …σωτηρία!!!

Δὲν ὑπάρχει σωτηρία καὶ δεῖτε τὸ γιατί…

Συνέχεια

Φλόριντα ὅπως Μπραχάμι

Φλόριντα ὅπως Μπραχάμι

Θὰ μᾶς κάνουν λέει τὴν Φλόριντα (βλέπε ΗΠΑ) τοῦ εὐρῶ.
Ἔλα ὅμως ποὺ μὲ αὐτὸ τὸ ἀσφαλιστικό, τὸ φορολογικό, τὴν γραφειοκρατία καὶ τὶς ἀρχαῖες ὑποδομές, τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ γίνουμε εἶναι Βενεζουέλα!
Γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε γιὰ τὴν νοοτροπία τοῦ ἀπεράντου κρατισμοῦ καὶ τῆς δαιμονοποιήσεως τοῦ κέρδους ποὺ σήμερα περισσότερο ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλην φορᾶ ἐκφράζεται καὶ κυβερνᾶ.
Συνέχεια

Ἂς δοκιμάσουμε καὶ τὰ …κολχόζ!!!

Μαρινόπουλος κανόνι…
Συνεταιρισμοὶ χρέη καὶ μαρχάλα…
Μαγαζάκια τέλος…

Ἂς δοκιμάσουμε καὶ τὰ ...κολχόζ!!! Συνέχεια

Πράκτορες, ἀνθέλληνες καὶ ἀνεγκέφαλοι κατὰ τῆς «Στέγης Ἀστέγων».

Ἀνακοίνωσις ἀπὸ τὴν «Στέγη Ἀστέγων»

Ἤμουν πολὺ τυχερὸς ἄνθρωπος  στὴν ζωή μου, ἐφ’ ὅσον ἄλλοτε οἱ «συγκυρίες» κι ἄλλοτε τὸ ἔνστικτόν μου, μὲ προστάτευσαν ἀπὸ τὸ νὰ ἐμπλακῶ σὲ κομματικὲς γραμμές, παραμάγαζα φανατικῶν καὶ δίκτυα ἐλπιδοφορίας.
Ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν διεπίστωσα πὼς ὅλα τὰ κομματομάγαζα ἐμπορεύονται ἐλπίδες, ποὺ ἐξαργυρώνονται μὲ τὸ αἷμα μας καὶ τὸν θάνατό μας.
Καὶ ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν, συνειδητῶς, ἀπεφάσισα νὰ ἀποκοπῶ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς προσπάθειες διαχωρισμοῦ μας καὶ νὰ ἀναμένω κάτι, μίαν σπίθα ἴσως, ποὺ θὰ μᾶς ἐπανενεργοποιήσῃ, θὰ μᾶς ἐνώσῃ καὶ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν ἐπαναδόμησιν τοῦ «κυττάρου» ποὺ λέγεται μικροκοινωνία καὶ βασίζεται στὴν εἰλικρινὴ ἐπικοινωνία, γιὰ νὰ περάσουμε σταδιακῶς στὴν ἐπανάκτησιν τῆς Πατρίδος μας.
Ἐγχείρημα μεγάλο, τρανὸ  μὰ πλέον Ἀναγκαῖον καί, κυρίως, Μονόδρομος.
Συνέχεια

Ἀνωτάτη Δραματικὴ Σχολὴ …κυβερνήσεως!!!

Εκτός από τους δημοσιογράφους οι λαοπρόβλητοι πολιτικοί άρχισαν να μεταφέρουν μαζί τους και ολόκληρες διμοιρίες …ΜΑΤ, για να τους προστατεύουν από τις ….αυθόρμητες εκδηλώσεις …«λατρείας» των ψηφοφόρων τους.

Ἀνωτάτη Δραματικὴ Σχολὴ ...κυβερνήσεως!!!5 Συνέχεια

Διεθνεῖς …«αὐθόρμητοι ἐπαναστάτες» (καὶ πίσω τους πολὺ χρῆμα)…!!!

Μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ  ταξίδεψε στην …Ολλανδία για να διαδηλώσει …«αυθόρμητα», ως Μικρή Ολλανδέζα, ενάντια σε ακροδεξιό πολιτικό.

Διεθνεῖς ...«αὐθόρμητοι ἐπαναστάτες» (καὶ πίσω τους πολὺ χρῆμα)...!!! Συνέχεια