Ὑπάρχουν δύο Ἑλλάδες

Ὑπάρχουν δύο Ἑλλάδες.
Αὐτὴ ποὺ ἐξαναγκάζεται καὶ τοὺς ίδίους τοὺς ὑπηκόους της νὰ καταπονῇ καὶ σ’ ἕναν διεθνῆ χορὸ μεταμφιεσμένων νὰ μετέχῃ μὲ τὸ φόρεμα τῆς Εὐρωπαίας (ἤ…Ἀμερικάνας).
Συνέχεια





Βιβλία, μέσον ἐπανεντάξεως ἀστέγων

Γνωρίζουμε πόσοι ἄστεγοι ὑπάρχουν γύρω μας;
Γνωρίζουμε τρόπους γιά νά τούς βοηθήσουμε δίχως νά τούς ὠθοῦμε στό νά παραιτηθοῦν πλήρως;
Ἔχουμε ἀναρωτηθῆ γιά τό ἐάν χρειάζονται ἁπλῶς λίγο στήριγμα γιά νά πατήσουν μόνοι τους στά πόδια τους, ἀπό τό νά τούς «φορτωθοῦμε» στίς πλάτες μας;

Ἄστεγοι… Μία πληγὴ τῆς ἐποχῆς μας μὲ ἄγνωστες διαστάσεις καὶ ἐπιπτώσεις. Ἔτσι, κάπου ὑπάρχουν κι αὐτοί, ἀλλὰ ἂς μὴν ἀσχολούμεθα ἐμπράκτως. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θεωρητικῶς, ἀδυνατοῦμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε ὅλους αὐτούς.
Ἤ μήπως ὄχι;

Συνέχεια





Χαρὰ μας ὅταν …ψοφᾷ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονος!!!

Εἶναι μερικὲς ἡμέρες τώρα ποὺ ἐδῶ, στὴν γειτονιά μου, μάθαμε γιὰ μίαν πολὺ μεγάλη, σὲ «λεία» κλοπή, ποὺ ἔγινε πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων. Περισσότερο ἀπὸ 1.800.000 τὰ …«κέρδη» τῶν «τρωκτικῶν», σὲ χρῆμα καὶ  εἶδος, ἐνᾦ τὸ θῦμα, ἀπελπισμένο, δρᾶ σπασμοδικῶς, ἐφ΄ ὄσον κατὰ δήλωσίν του ἔχασε κόπους μίας ζωῆς. Ὁ ἴδιος ἀπὸ τότε περιφέρεται φωνασκῶντας καὶ ἀπειλῶντας, ὄχι πάντα κατὰ τῶν …«τρωκτικῶν» ἀλλὰ καὶ κατὰ ὁποιουδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ δῇ μὲ συμπάθεια τὰ …«τρωκτικὰ» (καί, εἶναι, δυστυχῶς μας, πολλοί!!!), μὰ ἰδίως κατὰ ὁποιουδήποτε θὰ μποροῦσε, θεωρητικῶς, νὰ ἀποτελέσῃ …ἀπειλὴ γιὰ τὸν ἴδιον. (Ὅπως αὐτὸς τὸ ἀντιλαμβάνεται φυσικά!!!)
Καί, βεβαίως, ἅπαντες στὴν περιοχή μας ἔσπευσαν νὰ σχολιάσουν, ἀναλόγως τῆς …ἀντιληπτικῆς τους ἱκανότητος, τὸ συμβάν.
Συνέχεια





Ἔσυρε ἡ ψυχή τους τὸ καροτσάκι γιὰ νὰ διαδηλώσουν γιὰ τὴν Μακεδονία μας!!!

Ἰούλιος 2018. Ὅλη ἡ Ἑλλὰς εἶναι στὸ πόδι, γιὰ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας.
Παντοῦ γαλανόλευκες…
Κι ἀνάμεσά τους δύο ἄνθρωποι μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, χωρὶς νὰ λογαριάζουν τὸν καυτὸ θερινὸ ἥλιο.
Ἔσυρε ἡ ψυχή τους τὸ καροτσάκι τους καὶ τοὺς ἔφερε νὰ διαδηλώσουν μαζὶ μὲ τὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ ξεσηκώνεται σὲ κάθε πόλη μας.

Συνέχεια





Ξαφνικὸς καὶ παράνομος τραπεζικὸς ἐκφοβισμὸς δανειοληπτῶν

Οἱ τράπεζες στέλνουν αἰφνιδίως χιλιάδες ἐπιστολές-καρμπὸν σὲ δανειολῆπτες καὶ ἐγγυητές, οἱ ὁποῖες ἐπιστολὲς εἶναι πολλαπλῶς ἄκυρες, ψευδεῖς, ἀπατηλὲς καὶ ἐκβιαστικὲς σὲ βάρος τῶν δανειοληπτῶν καὶ τῶν ἐγγυητῶν. Ἡ τέτοια πρακτικὴ τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀπόπειρα ἀστικῆς ἀπάτης τελουμένη ἀπὸ τὶς τέτοιες τράπεζες μὲ παρασιώπηση γεγονότων!!!  Συνέχεια





Χρήσιμα λογότυπα γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων

Ὄσο γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων… Μπορεῖτε νὰ κάνετε λογότυπο δικό σας!!!

Γιὰ παράδειγμα:

  1. Μὴν πληρώνετε ΕΝΦΙΑ, Ἄρθρο 78, παράγραφος 1 Συντάγματος.
    Διαβάστε το…!!! Συνέχεια