Ὑποδειγματικὸς ἀλβανικὸς …«σεβασμός» σὲ Βορειοηπειρῶτες καὶ λοιποὺς Ἕλληνες!!!

Μὲ σεβασμὸ τοὺς καθάριζαν τοὺς Βορειοηπειρῶτες, σὰν τὰ κοτόπουλα, ἐπὶ Χότζα καὶ Ἀλία…
Μὲ σεβασμὸ τοὺς γκρεμίζουν τὰ σπίτια στὴν Χειμάῤῥα…

Συνέχεια

Βορειοηπειρῶτες ὑπό διωγμόν;

Βορειοηπειρῶτες ὑπό διωγμόν;

Ἅμα εἴχαμε κάκαλα σὰν κράτος, θὰ βγάζαμε περισσότερες ἀπὸ  100.000 ἀπελάσεις μὲ τὴν μία καὶ θὰ μᾶς περίσσευαν ἄλλοι τόσοι καὶ παραπάνω ἐδῶ…
…καὶ μετὰ θὰ καθόμασταν νὰ κάνουμε χάζι…
Συνέχεια