Γιατί φοβοῦνται νά ποῦν τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους;

Ἡ Σμύρνη δὲν ἐπλημμύρισε ἀπὸ νεροποντὴ κ.Ἀγγελοπούλου ἀλλὰ ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων ποὺ μακελεύοντο ἀπὸ τοὺς Τούρκους γενοκτόνους.

Συνέχεια

Ὑπάρχει …«Φῶς» κάπου στό μέλλον;

Σήμερα λοιπὸν θὰ σταθῶ σὲ κάποια, σημαντικὰ κατ’ ἐμέ, γεγονότα, ποὺ (πάντα κατ’ ἐμὲ) κάτι σηματοδοτοῦν. Τὸ τί ὅμως εἶναι αὐτὰ καὶ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ τὰ …ἐρμηνεύσουμε καὶ νὰ τὰ ἀξιολογήσουμε καὶ νὰ τὰ συνδέσουμε μὲ τὰ ὑπόλοιπα (κατ’ οὐσίαν μελλούμενα!!!), εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς προφῆτες δὲν δηλώνουμε, παρὰ μόνον παρατηρητὲς πού, συνδυαστικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, ἐπιχειροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ ὁδηγεῖται συνολικῶς ἡ Ἀνθρωπότης μα, ἰδίως, ἡ χώρα μας.
Συνέχεια

Τώρα ξεκίνησαν οἱ παρακολουθήσεις;

Μὲ ἀφορμὴ τὴν δήλωση Γεροβασίλη….

Πρὸ φέησμπουκ, στὴν δεκαετία τοῦ ’90, ὅταν δούλευα στὸ ἀνατολικὸ Βερολίνο, δύο περιστατικά:

Τὸ πρῶτο μου τὸ διηγήθη κάποιος ἐργαζόμενος ἀνατολικογερμανός. Μοῦ ἔλεγε λοιπὸν ὅτι τὰ πρῶτα χρόνια της ἑνώσεως ἔπαιρνε ταμεῖο ἀνεργίας καὶ δούλευε «μαῦρα» σὲ κάποιον ὑπεργολάβο. Συνέχεια

Φθάσαμε στήν ἀρχή τοῦ τέλους τῆς συγκυβερνήσεως;

Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους μίας συγκυβερνήσεως

Μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα ἀφαιροῦνται οἱ περισσότερες ἀρμοδιότητες ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πᾶνο Καμμένο καὶ ἀνατίθενται στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Φώτη Κουβέλη! Συνέχεια

Ψηφοφόροι καὶ προλετάριοι πρὸς …ἀντικατάστασιν!!!

Τί πίνουν ῥέ π@ύστη μου;
(Ἀπὸ ὅτι καταλαβαίνετε, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἀλληλέγγυος καὶ «πονόψυχος». Ἁπλᾶ ψάχνουν νέους «προλεταρίους» γιὰ νὰ ἡγθοῦν, γιατὶ οἱ ἐδῶ τοὺς ἔχουν κλασμένους…)

Ἀπόψεις ἀλληλεγγύου:
Συνέχεια

Τὰ …«ἰδιαίτερα» σχολεῖα!!!

Λεόντειος, Μαριάνοι αδελφοί, τάγματα, Ναΐτες, τοκογλύφοι…

«Ενδιαφέροντες» και «επιτυχημένοι» άνθρωποι, που μας επιβλήθηκαν έξωθεν, προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένο ρολόι.Τὰ ...«ἰδιαίτερα» σχολεῖα!!!8 Συνέχεια