Ἡ Γερμανία μᾶς ὀφείλει, δὲν τῆς ὀφείλουμε!

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Αμφικτύων 

(Η παρούσα μελέτη δεν συσχετίζεται με τη δημοσιονομική χρεοκοπία του Ελληνικού κράτους, ούτε προσπαθεί να βρει αποδιοπομπαίους τράγους για τη σπατάλη , κλοπή και κακοδιαχείριση του Συνέχεια

Μιλᾶμε γιὰ δημοκρατία… Καὶ τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε;

Οὐδεῖς γνωρίζει.

Ἀλλοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετέχουν στὰ κοινά. 

Ἄλλοι νὰ συμμετέχουν, νὰ συναποφασίζουν καὶ νὰ συνδιοικοῦν. 

Ἄλλοι νὰ ἀποκτήσουν τὴν φήμη ποὺ ποτὲ δὲν εἶχαν. 

Ἄλλοι τὸ λέν γιὰ νὰ τὸ λέν! 

Ἄλλοι ὀνειρεύονται νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο, καὶ τοὺς ἀναγνωρίζω τὴν καλὴ προθεσι, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸν ἑαυτόν τους. 

Κι ἄλλοι, οἱ χειρότεροι, βλέποντας πὼς τὸ σύστημα ποὺ ἐδόμησαν αὐτοὶ καὶ τὰ σόγια τους, καταρρέει, εἶπαν νὰ τὸ γυρίσουν σὲ κάτι πιὸ «τραβηκτικό»!!!

Συνέχεια