Βοτανικὸς Ἑάλω ἐκ τῶν …ἔσω!!!

Στὸν Βοτανικὸ κάποιοι συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες ἅναψαν τὴν φλόγα τῆς ἐπαναστάσεως, τὴν προστάτευαν καὶ τὴν ἔτρεφαν μὲ αὐτοθυσία ἐπὶ 117 ἡμέρες καὶ νύκτες, γιὰ νὰ τὴν κάνουν πυρά, ποὺ θὰ βαπτίση τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ξυπνήση μέσα τους τὸ πολυπόθητο ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας. Συνέχεια

Βορειοηπειρῶτες ὑπό διωγμόν;

Βορειοηπειρῶτες ὑπό διωγμόν;

Ἅμα εἴχαμε κάκαλα σὰν κράτος, θὰ βγάζαμε περισσότερες ἀπὸ  100.000 ἀπελάσεις μὲ τὴν μία καὶ θὰ μᾶς περίσσευαν ἄλλοι τόσοι καὶ παραπάνω ἐδῶ…
…καὶ μετὰ θὰ καθόμασταν νὰ κάνουμε χάζι…
Συνέχεια

Ἂς δοκιμάσουμε καὶ τὰ …κολχόζ!!!

Μαρινόπουλος κανόνι…
Συνεταιρισμοὶ χρέη καὶ μαρχάλα…
Μαγαζάκια τέλος…

Ἂς δοκιμάσουμε καὶ τὰ ...κολχόζ!!! Συνέχεια

Ἀνίκανοι νὰ πολεμήσουν…

Στὴν Ῥαδιοφωνικὴ Ἐκπομπὴ τοῦ Γιώργου Γράβαρη, στὸ «Ῥαδιόφωνο τοῦ Πολίτου» τὸ περασμένο καλοκαίρι, παρενέβη ἕνας βετεράνος τοῦ 361 ΤΠ τὸ 1974 ποὺ εὑρίσκετο στὴν περιοχὴ Συχαρί/Ἀλωνάγρας!

Ἀνίκανοι νὰ πολεμήσουν... Συνέχεια

Πράκτορες, ἀνθέλληνες καὶ ἀνεγκέφαλοι κατὰ τῆς «Στέγης Ἀστέγων».

Ἀνακοίνωσις ἀπὸ τὴν «Στέγη Ἀστέγων»

Ἤμουν πολὺ τυχερὸς ἄνθρωπος  στὴν ζωή μου, ἐφ’ ὅσον ἄλλοτε οἱ «συγκυρίες» κι ἄλλοτε τὸ ἔνστικτόν μου, μὲ προστάτευσαν ἀπὸ τὸ νὰ ἐμπλακῶ σὲ κομματικὲς γραμμές, παραμάγαζα φανατικῶν καὶ δίκτυα ἐλπιδοφορίας.
Ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν διεπίστωσα πὼς ὅλα τὰ κομματομάγαζα ἐμπορεύονται ἐλπίδες, ποὺ ἐξαργυρώνονται μὲ τὸ αἷμα μας καὶ τὸν θάνατό μας.
Καὶ ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν, συνειδητῶς, ἀπεφάσισα νὰ ἀποκοπῶ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς προσπάθειες διαχωρισμοῦ μας καὶ νὰ ἀναμένω κάτι, μίαν σπίθα ἴσως, ποὺ θὰ μᾶς ἐπανενεργοποιήσῃ, θὰ μᾶς ἐνώσῃ καὶ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν ἐπαναδόμησιν τοῦ «κυττάρου» ποὺ λέγεται μικροκοινωνία καὶ βασίζεται στὴν εἰλικρινὴ ἐπικοινωνία, γιὰ νὰ περάσουμε σταδιακῶς στὴν ἐπανάκτησιν τῆς Πατρίδος μας.
Ἐγχείρημα μεγάλο, τρανὸ  μὰ πλέον Ἀναγκαῖον καί, κυρίως, Μονόδρομος.
Συνέχεια

Ποιούς συμφέρει τό …θάψιμο τῆς «Siemens»;;;

 Ἡ τσαχπίνα ἡ Ὄλγα-τὸ καλλίτερο μπεγλέρι, εἶναι τὰ κλειδιᾶ στὸ χέρι- Γεροβασίλη μᾶς κάνει πλάκα.
Δεν ἐξηγεῖται διαφορετικά.

Ὑποστηρίζει δηλαδὴ ὅτι ἡ ὀξυδερκὴς κυβέρνησίς της ἤθελε νὰ διεξαχθῇ κανονικὰ ἡ δίκη τῆς Siemens, ἀλλά, κάποιο ἄγνωστο χέρι-πιθανῶς ὁ Ποπάυ ἢ ὁ Μπλὲκ- ὀργάνωσαν μία συνωμοσία καὶ ἡ δίκη ἀνεβλήθη ἐπ΄ἀόριστον ἐπὶ κυβερνήσεως Τσίπρα.
Σιγὰ ῥὲ σῦ Ὄλγα, μὴν σκίσῃς κάποιο καλσόν… Συνέχεια