Φιλάνθρωποι μὲ τὰ λεφτὰ τῶν …ἄλλων!!!

Ὁ θάνατος ἀγαπημένων (κι ὄχι μόνον) προσώπων, εἶναι κάτι ποὺ σημαδεύει ἄγρια. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐὰν πρόκειται καὶ γιὰ ἐπωνύμους, ποὺ συμπαρασύρουν στὴν θλίψιν κάθε τους θαυμαστή, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν, πράγματι ἄξιζε τὸν κόπο. (Ῥίξατε ματιὲς στοὺς προσφάτους θανάτους πολιτικοκομματικῶν ἀνδρεικέλων γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ἐννοῶ.)

Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες, ὀφείλουμε νὰ στεκόμεθα προσεκτικοὶ ἀπέναντι στὸν θάνατο καὶ νὰ μὴν προσβάλουμε μνῆμες νεκρῶν, ἰδίως ἐὰν ἔχουν κρατήση τὴν προσωπική τους ζωὴ μακρὰν τῆς δημοσιότητος κι ἔχουν τιμήσει, μὲ τὴν στάσιν τους (καὶ τὴν σιωπή τους), τὶς πρέπουσες ἰσοῤῥοπίες.

Χάσαμε λοιπὸν προσφάτως τὸν Λουκιανὸ Κηλαηδόνη καὶ μία θλίψις συνεπῆρε ὅσους ἀγάπησαν τὰ ἔργα του. Συλληπητήρια, ἀναμνήσεις καὶ μόνον καλὰ λόγια γιὰ τὸν δημιουργό, ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς πλευρὲς τῆς κοινωνίας μας.
Πράγματι ὁ χῶρος ποὺ ἐκινήθη μίκρυνε…

Κι ἔως ἐδῶ καλά. Ἔως ἐδῶ ὅμως.

Ἡ σύζυγός του, γνωστή μας βουλευτὴς τοῦ μΠατΣοκ καὶ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, ἄννα βαγενᾶ…
…ποὺ μᾶς ἔδειξε παντιοτρόπως τὴν ἀγάπη της καὶ τὸν σεβασμό της…

εἰκόνες

…τιμώντας, μὲ κάθε εὐκαιρία, τὴν δημοκρατία ποὺ …ὑπερασπίζεται…!!!

…ἀλλὰ καὶ τιμώντας ἰδαιτέρως τοὺς Ἕλληνες, συνολικῶς…
…καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἱστορία μας…

…μὲ πολλοὺς τρόπους…

εἰκόνα

(λαμβάνω ὑπ΄ ὄψιν μου τὶς δηλώσεις της γιὰ πρόβλημα ὑγείας στὰ πόδια της…)
…ἐφ΄ ὅσον, ἐπὶ πλέον, βάσει δικῶν της δηλώσεων, θὰ ἔδιδε τὰ μισά της εἰσοδήματα σὲ συνταξιούχους…
(Περὶ τὶς 2.500 ἔλεγε…!!! Ἤ κάτι λιγότερο… Ἤ, τέλος πάντων, δὲν ξέρω πόσα…!!!)

…ζεῖ τὸ δικό της δράμα, μέσα ἀπὸ τὴν χηρεία της.
Κακὰ τὰ ψέμματα…. Σύντροφός της μίαν ζωὴ ἦταν ὁ Λουκιανός…

Ὅμως… Ὅλοι μας γνωρίζουμε πὼς συζητᾶμε γιὰ κάποιαν ποὺ πόνεσε πολύ, ἰδίως ὅταν κατεδίκαζε ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ἐπόμενες γενεές, σὲ γενοκτονία… Πάρα πολύ…
Μία βουλευτὴς ποὺ μᾶς ἀπέδειξε, μὲ τὸν πόνο της, τὸ πόσο βαθύτατα λυπημένη ἦταν, ὅταν ἐψήφιζε τὰ τοῦ  Γ΄ μνημονίου, μὲ βαρειὰ καρδιά…
…ἀλλὰ κι ὅταν μᾶς ὑπενθύμιζε πὼς ἀντέχουμε… Ἀντέχουμε… Τετρακόσια (καὶ βᾶλε) χρόνια σκλαβιᾶς ξεπεράσαμε…. Στά 99 θά κολλήσουμε;;;;

Καθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς θητείας της ἐντὸς βο(υ)λῆς, κυρίως ὡς βουλευτὴς τΣΥΡΙΖΑ…
…ὑπογράφοντας καὶ ψηφίζοντας ὅλα τὰ «Ναὶ σὲ ὅλα», μαζὺ μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς μετέτρεψαν, μὲ τὴν βούλα, σὲ χώρα κολαστήριο μὲ κατοίκους -ὄχι πολῖτες- δουλάκια ἐξαθλιωμένα….
…ἐδήλωνε, πάντα μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς ἐμᾶς, πὼς μᾶς συμποντᾶ…
Μὲ πόνο ψυχῆς ὑπέγραφε καὶ ἐψήφιζε…
Πονοῦσε, ἐσπάραζε, ἔπεφτε στὰ πατώματα ἀλλὰ μετὰ ὑπέγραφε καὶ ἐψήφιζε, ὅσα οἱ τοκογλῦφοι ἀπαιτοῦσαν…
Ἀλλὰ τὸν θρῆνο τὸν κατέθετε…

Καὶ τώρα, ἡμέρες βαρυτάτου πένθους της, καλὸ εἶναι, στὴν μνήμη τοῦ συζύγου της, νὰ καταθέσουν, ὅσοι θέλουν, χρήματα σὲ κάποιον λογαριασμό…

Ὄχι κάποιου γνωστοῦ… Κάποιου γενικῶς…
Θεωρητικῶς, ἀν τὶ νὰ ἀγορασθοῦν στεφάνια, εἶναι καλλίτερα νὰ κατατεθοῦν χρήματα σὲ ἕναν τραπεζικὸ λογαριασμὸ κάποιων οἰκογενειῶν, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη…

Κι ἐπεὶ δὴ ἐδῶ στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ πάντα μὲ τὴν δική της ἐνεργὴ συμβολή, ὑπάρχουν πράγματι πολλὲς οἰκογένειες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη…
…τὸ μυαλό μας, ἀρχικῶς, δὲν πῆγε στὸ …κακό!!!
Σκεφθήκαμε, αὐθορμήτως, πὼς θὰ εἶναι κάποιοι συμπολῖτες μας, ποὺ ὑποφέρουν…
…καὶ δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν ἦταν ἡ καταλληλοτέρα στιγμὴ γιὰ νὰ ζητήσῃ κάτι τέτοιο…
…οὔτε τὸ ἐὰν ἔπρεπε νὰ τὸ ζητήσῃ…
…οὔτε τὸ ἐὰν ἐκείνη, μὲ τὴν βουλευτική της ἀποζημίωσιν μπορεῖ, ἢ ὄχι, νὰ τὶς συντηρήσῃ αὐτὲς τὶς οἰκογένειες (
ἐφ΄ ὅσον οἱ ἀνάγκες οὐδέποτε παύουν)
…οὔτε τὸ ἐὰν εἶναι ἀναξιοπαθοῦσες οἰκογένειες ἔχει πλέον σημασία…
…οὔτε τὸ ἐὰν πράγματι εἶναι οἰκογένειες, ἢ κάτι ἄλλο, ἔχει σημασία…
… (Θέλω νὰ φαντάζομαι πὼς ἡ ἴδια ἤδη τὸ ἐφαρμόζει…!!! Θέλω…!!! Κατὰ πῶς τὰ ἔλεγε τοὐλάχιστον…!!!)
…οὔτε φυσικὰ ἔχει σημασία πὼς αὐτὸ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ συμβῇ στὴν μνήμη τοῦ Λουκιανοῦ…
…οὔτε ἔχει σημασία τὸ ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κάνῃ ἀλλοιῶς, δίχως νὰ ἀναφερθῇ στὸν Λουκιανό…

Ὄχι Ἀννούλα μου γλυκειά.

Συλληπητήρια γιὰ τὴν ἀπώλειά σου, γιὰ τὸν πολὺ ἀγαπητὸ σὲ ὅλους μας Λουκιανὸ Κηλαηδόνη , ἀλλὰ μέχρι ἐκεῖ .

Μᾶς ταξείδεψε, μας ἔδωσε τὰ πιὸ ὡραῖα πάρτυ, τὰ πάρτυ τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ ἐσὺ ποὺ ἔκανες πάρτυ μέσα στὴν Βουλή, μὴν ἀφήνοντας μνημόνιο γιὰ μνημόνιο καὶ ταφόπλακα γιὰ ταφόπλακα σὲ κάθε Ἑλληνικὴ οἰκογένεια, ποὺ νὰ μὴν ψηφίσῃς, μὴν μᾶς ζητᾷς νὰ βάλουμε χρήματα σὲ ἕναν λογαριασμό, ποὺ δὲν ξέρουμε καὶ τίνος εἶναι, στὴν τελική…
Καὶ οὔτε μᾶς διευκρινίζεις…

Βλέπεις Ἀννα, ἔχουμε χάσει πλέον κάθε ἐμπιστοσύνη…

Κι ἐγὼ ὅταν ἔχασα τὸν πατέρα τῶν παιδιῶν μου καὶ μάλιστα σὲ πολὺ νεαρὴ ἡλικία, ζήτησα ἀντὶ γιὰ στεφάνια τὰ χρήματα νὰ διατεθοὺν στὸ παιδικὸ χωριὸ SOS.
Καὶ ὅλοι, πολὺ πρόθυμα, ἀνταποκρίθησαν.

Καὶ δεν ζήτησα κάτι παραπάνω ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ ὅσοι ἦσαν ἀποφασισμένοι νὰ τὰ δόσουν σὲ ἀνθοπωλεία, νὰ τὰ δόσουν γιὰ τὰ παιδάκια.

Ὄχι λεφτὰ στὴν μνήμη του μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…
…καὶ τὰ στεφάνια στὴν θέση τους!

Ὡς χηρεύσασα πρὸς χηρεύσασα λοιπὸν θὰ σοῦ πῶ ὅτι μποροῦσες νὰ συστήσῃς ἕνα ἵδρυμα ἢ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κατέστρεψες μὲ τὶς ψήφους σου, ὥστε νὰ διατεθοῦν τὰ χρήματα ἐκεῖ ἀντὶ γιὰ στεφάνια.

Τί νά τίς κάνν Ἄννα μου τίς καλές προθέσεις, ὅταν αὐτές εὐθύνονται γιά τό κατάντημα χιλιάδων Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν σήμερα;

Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχῃς δικαίωμα, ἐσύ, μὲ τὰ λεφτὰ τῶν ἄλλων, νά κάνῃς φιλανθρωπία, γιά νά ἐξορκίσῃς τίς ἐνοχές σου, «ἐάν» ἔχῃς κι ἀπό αὐτές;

Δὲν φταίει ὁ κόσμος Ἀννα μου ποὺ σὲ κατέκρινε…
καὶ πρόθυμα θὰ ἀνταποκρίνετο στὴν ἔκκλησή σου, ἐὰν δὲν τὸν εἶχες καταστρέψη…
…γιὰ τὴν δική σου βολή…

Μοιάζει λίγο ὑποκριτικό. Δέν μοιάζει;

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Μπᾶ… Δὲν ξέρω…
Ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ὁμοιάζει μὲ ὑποκριτικό…
Μᾶλλον κάτι ἄλλο εἶναι…
Διότι, τελικῶς σέ αὐτόν τόν τόπο μόνον οἱ Ἕλληνες δὲν χρειάζονται…

Λ. ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ: Αυτοί είναι οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι του Λογαριασμού που δημοσίευσε η Άννα Βαγενά για κατάθεση χρημάτων στην μνήμη του!

Η Άννα Βαγενά, σύζυγος του Λουκιανού Κηλαηδόνη και βουλευτής Πασόκ στην αρχή και Σύριζα μετά (και η οποία έχει υπογράψει όλα τα μνημόνια Πασόκ – Σύριζα), δημοσίευσε στο προφίλ της στο facebook τα παρακάτω την 07-02-2017: 
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: «Ο Λουκιανός έφυγε σήμερα, 7 Φεβρουαρίου 2017, τα ξημερώματα από κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές που τον φρόντισαν σε όλες του τις νοσηλείες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που τον αγαπήσατε και ξέρουμε ότι θα τον αγαπάτε για πάντα. Η τελετή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στην μνήμη του Λουκιανού όσοι θέλετε μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό 
GR8501101130000011395450502 της Εθνικής Τράπεζας 
βοηθώντας μία αγαπημένη μας οικογένεια που το έχει ανάγκη», 
Οικογένεια Λουκιανού Κηλαηδόνη», ανέφερε η σύζυγός του Άννα Βαγενά.
Πηγή: Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Λουκιανό Κηλαηδόνη -Θα αποτεφρωθεί η σορός του | iefimerida.gr.
IΔΟΥ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ:
Μετά από κατάθεση ενός συμβολικού ποσού στον παραπάνω λογαριασμό σήμερα 09-02-2016 στην Εθνική Τράπεζα Χαλκίδος, ανακαλύψαμε ότι ο λογαριασμός αυτός ανήκει στα εξής δύο Αλλοδαπά Ονόματα:
1) Abdelhalim Atef Aly Hassan 
2) Ibrahim Hekmat Elsaved
 
Eμένα πάντως μου φαίνονται δύο ΑΝΔΡΙΚΑ ονόματα…είναι άραγε «οικογένεια»;
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Για λόγους διαφανείας των ενεργειών ενός πολιτικού προσώπου (Άννας Βαγενά), παραπέμψαμε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές (Πρόεδρο της Βουλή, Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας της Βουλής και ΣΔΟΕ) για να ελέγξουν εάν η διαδικασία αυτή «Δημοσίου Εράνου», γίνεται σύμφωνα με τον νόμο, την ταυτότητα των δικαιούχων του λογαριασμού, την κίνηση του λογαριασμού, την διάθεση των χρημάτων και την σχέση των δικαιούχων με την οικογένεια του Λ. Κηλαηδόνη.
Πιστεύω ότι και η οικογένεια Λ. Κηλαηδόνη θα το ήθελε αυτό, για να διαλυθεί κάθε υποψία για αδιαφάνεια και παρανομία.

Καὶ τελικῶς, μόνον οἱ ἀλλοδαποί ἀξίζουν…!!!
Μόνον αὐτοί ἔχουν ἀνάγκες!!!
Μόνον αὐτοί χρειάζονται βοήθεια!!!
Ἀναξιοπαθοῦντες Ἕλληνες δέν ὑπάρχουν;;;; 

Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν. Καὶ οὔτε θὰ ὑπάρξουν. Αὐτοὶ εἶναι …προγεγραμμένοι!!!

Ἂς ξαναδοῦμε ὅμως τὴν φωτογραφία τοῦ θεάτρου, ποὺ εἶναι ἀποκλεισμένα τὰ παγκάκια, γιὰ νὰ μὴν τολμήσουν νὰ διανοηθοῦν ἄστεγοι (Ἕλληνες κατὰ κύριον λόγο) νὰ κοιμηθοῦν ἐκεῖ…

Ὄχι, δὲν εἶναι ὑποκριτικό… Εἶναι ἀληθές…
Βαθύτατα ἀληθές…

Τώρα, γιὰ τὸ ἐὰν κάποιοι θέλουν νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη τοῦ Λουκιανοῦ, θὰ τοὺς πρότεινα κάτι οὐσιῶδες: ἀν τὶ νὰ ἀναμασοῦν, χαζοχαρούμενα, τὰ τραγούδια ἀπὸ τὸ πάρτυ τῆς Βουλιαγμένης (πού, ναί, ἦσαν πολὺ διασκεδαστικά, ἀλλὰ τώρα ἔχουμε σοβαρότερα νὰ ἀντιμετωπίσουμε…), ἂς πάρουν μίαν τσάντα μὲ τρόφιμα καὶ ἂς τὰ προσφέρουν σὲ κάποιον ἄστεγο. Νομίζω πὼς ἐὰν μποροῦσε νὰ τοὺς δῇ ὁ Λουκιανός, περισσότερο ἱκανοποιημένος θὰ ἦταν.
(Ἀλλὰ κι ἐὰν δὲν ἦταν……….)

Ἂς τολμήσουμε νὰ σώσουμε, ἔστᾦ γιὰ μίαν ἡμέρα, κάποιον ποὺ πεινᾶ καὶ κρυώνει κι ἂς ἀφήσουμε τὴν κάθε ἀννούλα στὰ ὑψηλά της καθήκοντα, νὰ προτρέπῃ κόσμο σὲ καταθέσεις…
Μετρητὰ τέλος. Δὲν ὑπάρχουν. Ὅποιος θέλει, πράγματι νὰ προσφέρῃ, στὴν μνήμη τοῦ κάθε ἀδικοχαμένου «αὐτόχειρος» (δολοφονημένου, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἀπὸ κάτι ἀννοῦλες…!!!) συμπατριώτου μας, ἂς προσφέρῃ ὅ,τι κι ὅπου μπορεῖ, χωρὶς διαμεσολαβητές, Μ.Κ.Ο., τράπεζες, ἐκκλησίες καὶ λοιποὺς διαχειριστὲς δυστυχίας. Ἔχουμε ἤδη τόσην δυστυχία γύρω μας, ποὺ εἶναι κρίμα νὰ ἀναλωνόμεθα σὲ μνῆμες ἐφηβικὲς καὶ παραλιακὲς ἐκτονώσεις.

Τὸ συναίσθημά μας, ὡς ὁδηγός, εἶναι χρήσιμον πλέον μόνον γιὰ τὴν Ἀνάγκη τῆς Ἐπιβιώσεως αὐτῶν ποὺ γνωρίζουμε καὶ μᾶς δένουν μαζύ τους σχέσεις, στιγμὲς καὶ ὄνειρα. Καὶ εἶναι ἀρκετοί…
Ἂς σώσουμε τὴν γειτονιά μας καὶ μετά, ἐὰν μποροῦμε, σώζουμε καὶ τὸν πλανήτη.

Αὐτὰ καὶ σπεύσατε ὅσοι ἀκόμη αἰσθάνεσθε πὼς κάτι πρέπει νὰ σωθῇ ἀπὸ τοὺς Ἀνθρώπους αὐτοῦ τοῦ τόπου….

Φιλονόη

Υ.Γ. Ντρέπομαι καὶ μόνον ποὺ καθόμαστε καὶ συζητᾶμε γιὰ τὸ τὶ «πρέπει» καὶ τὶ «δὲν πρέπει» νὰ κάνουμε. Ντρέπομαι. 

Ψηφίζω, στηρίζω ἀλλὰ …διαφωνῶ!!!

 Γιὰ φτύσιμο τὸ νούμερο!
Viral ἔγινε.

Ψηφίζω, στηρίζω ἀλλὰ ...διαφωνῶ!!! Συνέχεια

Τί πίνουν;

Τώρα τελευταία, ἰδιως μετὰ τὶς ἐκλογὲς (;;;) τοῦ Σεπτεμβρίου, ποὺ «ἀπέδειξαν» πὼς ναί, τὰ θέλουμε τὰ μνημόνια, δὲν χορταίνω νὰ συναντῶ (καὶ νὰ διαπληκτίζομαι, βρίζω, φτύνω) ἀφιονισμένους.
Κυρίως ψηφοφόρους… Ὄχι τόσο διότι παρεσύρθησαν (κάτι σύνηθες) ἀπὸ τὰ λόγια τὰ παχειὰ καὶ τὰ μεγάλα, ὅσο διότι οἱ κωλοτοῦμπες τους δὲν περιγράφονται.
Δὲν εἶναι δῆλα δὴ ποὺ γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους ἐψήφισαν τΣΥΡΙΖΑ καὶ καμμενομπαστουνοπράκτορες… Εἶναι διότι μᾶς τὸ παίζουν ἀθῷες περιστερές…
Ἐάν δέν ἤξεραν γιατί δέν ῤώταγαν; Συνέχεια

Κατὰ τῶν μέτρων ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως!

Κατὰ τῶν μέτρων ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως!

Γίνονται ατά; Στν κόσμο ατν λα γίνονται!
δίως γι κάποιους πο σλην τους τν ζωνειρεύονται καρέκλες κα βουλευτιλίκια!  

Γι τν ννα Βαγεν λόγος!

ψαχνε τ μΠΑτΣΟΚ νναπληρώσ τν θέσι τς Ζούνη καπεσε πάνω στν ννα! (Καμμίαν σχέσι μ τν ννούλα το χιονι!!! Μόνον τς βαρυχειμωνις ννούλα… Πήξαμε στς ννολες βρ παιδιά κα τ θ κάνουμε!!!!) Συνέχεια