Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

Συνέχεια

Ὁ παρακρατικὸς Πέτρος Εὐθυμίου.


Κάτι παλληκάρια κα κοπελλις πονοχλήθηκαν π τν φασισμ τς χρυσς αγς. 
Κάτι προοδευτικούληδες ποξεπαιδεύθησαν γι ν καταστρέφουν κι χι γι ν δομον!
Κάτι νήθικοι ποξακολουθον νπάρχουν κα νχουν δικαίωμα στν δημόσιον λόγον!
Πέτρος Εθυμίου! 
Τ πιντί!!!!

Συνέχεια