Γιά νά …«καθαρίσουμε» ἤ γιά νά ἐπαναδομήσουμε;

Κάθαρσις ἀπὸ ἐδῶ ἀκούγεται…
Νὰ πᾷν οἱ κλέφτες στὴν φυλακή, ἀκούγεται παρὰ πέρα…
Νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλαπέντα, ἀναμένουν πολλοί…
Νά, τέλος πάντων, μὲ κάποιον τρόπο, ἐὰν καὶ ὅσο εἶναι δυνατόν, νὰ διορθώσουμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε, τὰ χαλασμένα, τὰ βρώμικα, τὰ γκρεμίδια… Δῆλα δὴ αὐτὸ τὸ ἄῤῥωστο σῶμα, τὸ μολυσμένο, τὸ βρωμερὸ νὰ τὸ κρατήσουμε, γιὰ ὅσο τὸ δυνατόν, ζωντανό. Τάχα μου διότι μᾶς ἀπέδειξε (πῶς ἄρα γέ;) ὅτι δὲν εἶναι λάθος τὸ σύστημα ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτό, γιὰ νὰ τὸ στελεχώνουν.
Συνέχεια

Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ξεκίνησα ἕναν ἀγῶνα μὲ δημοσιεύσεις, γιὰ νὰ σωθῇ τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα ἀπὸ τὰ ἁρπακτικὰ ποὺ τὸ εἶχαν πτωχεύση καὶ ἤθελαν νὰ τὸ ὁδηγήσουν στὸ κλείσιμο γιὰ νὰ κουκουλωθῇ ἡ ἁρπακτὴ τῆς περιουσίας του.
Τὸ τὶ τράβηξα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δὲν περιγράφεται ἐδῶ….
Ἀπὸ ἠλίθια καὶ κακεντρεχῆ σχόλια, ἀνώνυμα πάντα (τότε ἔγραφα σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ….πόρταλς τῆς πόλεως!!!) μέχρι ἔμμεσες ἀπειλές, μέσῳ φίλων καὶ κοινῶν γνωστῶν τῶν ἁρπακτικῶν…..
Συνέχεια

Τὸ νερό, ἡ κάθαρσις καὶ ἡ Ἁρμονία.

Βρέχει, βρέχει δυνατά…
Κεραυνοί, ἀστραπές, νερά… Τῆς καταστροφῆς συμβαίνει γύρω μας… Ἰδίως αὐτὴν τὴν ὥρα, ποὺ σᾶς γράφω, δύο ποτάμια ἔχουν σχηματισθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μου… Δύο, τὸ ἕνα μεγάλο, στὸν κεντρικὸ δρόμο, καὶ τὸ ἄλλο μικρότερο, στὸν παράδρομο…
Διαφορετικῆς ῥοῆς καὶ διαφορετικῆς ὁρμῆς… Χαοτικὲς καταστάσεις… Συνέχεια

Εἶναι μόνον ἔνας τυφώνας;

Σήμερα ἀν τὶ νὰ σᾶς καλημερίσω μὲ κάτι εὐχάριστο θὰ σᾶς καλημερίσω μὲ μερικὰ ἐρωτήματα.
Στὴν Βόρειο Εὐρώπη, ὅπως φαντάζομαι θὰ ἀκούσατε, συμβαίνει τῆς ἀπολύτου καταστροφῆς.
Τόσο ἀπολύτου, πού, βάσει προσομοιώσεων, ἀναμένουν θαλάσσια κύματα, ποὺ θὰ πεπερνοῦν σὲ ὕψος τὰ 6,1 μέτρα. Συνέχεια