Πολὺ μᾶς προσέχουν οἱ τοκογλύφοι… Ὅλα μᾶς τὰ φέρνουν στὴν …αὐλή μας!!!

Διαβάζω μιὰν ἐρώτηση στὴν Βουλὴ τῆς βουλευτοῦ τῶν ΑΝΕΛ Σταυρούλας Ξουλίδου, ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ποὺ διαμαρτύρεται γιατὶ καταργήθηκε, μὲ τοὺς μνημονιακοὺς νόμους, ἡ ἐλαχίστη ἀποστάση τῶν κεραιῶν κινητὴς τηλεφωνίας καὶ ἔχουν βάλει κεραῖες μέσα στὶς αὐλὲς τῶν νηπιαγωγείων..

Μιὰ ἅλλη μνημονιακὴ ὑποχρέωσις ἤταν να ἀντικατασταθῇ τὸ σῆμα τῆς τηλεοράσεως. Συνέχεια

Ἡ VODAFONE παρακολουθεῖ κάθε σου κίνηση!

 

Kαι να ήταν μόνο η Vodafone..!
Η Νέα Τάξη είναι εδώ,μέσα από την τεχνολογία παρακολουθεί την κάθε σου κίνηση,αφού έχουμε να κάνουμε με αρρωστημένα όντα,όσον αφορά τον έλεγχο!
Συνέχεια

Τὰ κινητὰ ἀποτελοῦν «βόμβα» γιὰ τὴν ὑγεία.

Ως «βόμβα» για την υγεία χαρακτηρίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων βρεταννοί ειδικοί σε νέα έκθεσή τους

Ἰδίως τῶν παιδιῶν. 

Τί εἶχες λοιπόν Γιάννη; Τί εἶχα πάντα..

Συνέχεια

Καταῤῥάκτης ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὶς μικροσυσκευές μας!

Ἀναθεώρησις τῶν τρόπων χρήσεως, ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας καὶ μείωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συσκευῶν ποὺ χρησιμοποιοῦμε. 

Ἡ ἀκτινοβολία, ἰδίως ὅταν δὲν γνωρίζουμε τὶς ἀκριβεῖς ἐπιπτώσεις, καλὸ εἶναι νὰ μειώνεται στὰ λιγότερα δυνατὰ ἐπίπεδα.

Σαφῶς ἔχουν μπεῖ στὴν ζωή μας. Ἀλλὰ τὸ μέτρον ἀπαιτεῖται πλέον περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.

Φιλονόη.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰῶνος ἄραγε ἔχει τὴν σοφία καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνει πὼς τὸ τίμημα τῶν τεχνικῶν διευκολύνσεων εἶναι ἐνίοτε δυσανάλογο πρὸς τὴν προσφερομένη ἄνεση; Μήπως ὁ «μῦθος» τοῦ Ἡρακλέους καὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας δὲν εἶναι καὶ Συνέχεια

Ἔρευνα ΣΟΚ γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία!

 

Τὸ θέμα τῆς τεχνολογίας,  ἔχει κι ἄλλες φορὲς στό παρελθόν τροφοδοτήσει τό ἱστολόγιο. Γενικῶς, σὲ θέματα ὑγίειας πιστεύω πὼς ἡ τεχνολογία κρύβει πολλὰ μυστικά καὶ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα ἀκόμη παραπαίει ἀνάμεσα στὸν …φόβο καὶ τὴν ἐρευνητικὴ ἀλήθεια μὰ καὶ τὴν εἰλικρίνεια.  

Σήμερα ἀρχίζει δειλὰ δειλὰ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἀρνητικὰ τῆς τεχνολογίας. Ἰδοῦ κάποια, γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Διαβᾶστε το! 

Τὸ χρειαζόμαστε ὅλοι γιὰ νὰ προστατευθοῦμε

Συνέχεια