Ἡλιακές καταιγίδες ἤ ἐπιχειρήσεις γενοκτονίας;

Πρὸ μερικῶν μηνῶν δημοσίευσα τὶς ἀνακοινώσεις τῶν «ἐπιστημόνων» γιὰ τὶς «ῥήξεις» ποὺ παθαίνει τὸ μαγνητικὸ πεδίον τῆς γῆς, ἔτσι, διότι ἔτσι τοῦ …καπνίζει. Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν γνώριζα αὐτὰ ποὺ γνωρίζω σήμερα γιὰ τὶς δυνατότητες τοῦ HAARP. 
Δὲν γνώριζα γιὰ παράδειγμα πὼς τὸ μαγνητικὸν πεδίον τῆς Γῆς μας δὲν ἀνοίγει μὲ καμμίαν φυσικὴ δύναμιν, παρὰ μόνον μὲ …ἐνδογήινον παρέμβασιν!!!
Γνώριζα ἀς ποῦμε πώς, παρέα μὲ τὸ Ὅζον, καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῆς ἀτμοσφαίρης, τὸ μαγνητικὸν πεδίον εἶναι τὸ καλλίτερον φίλτρο γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ἀνθρώπου. Δὲν τὸ διαπερνᾷ τίποτα! Μὰ τίποτα. Δὲν γνώριζα ὅμως Συνέχεια

Ἀκτινοθεραπεία, ἀκτινοβόλησις καὶ ἀκτινοπροστασία. Ἀσθενεῖς καὶ πολίτες θύματα ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας.

Ἀκτινοθεραπεία, ἀκτινοβόλησις καὶ ἀκτινοπροστασία.
Ἀσθενεῖς καὶ πολίτες θύματα ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας.

Γράφει ὁ Πέτρος Ἀργυρίου

Παρά την απαράμιλλη ναρκισσιστική θριαμβολογία της συμβατικής ιατρικής για τις αντικαρκινικές επιτυχίες της, μια σειρά από δημοσιεύματα της προηγούμενης δεκαετίας αναδεικνύουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα που μπορεί να συνοψιστεί στην φράση: δώσαμε τον πόλεμο με τον καρκίνο- και τον χάσαμε.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να βασανίζουν τον ασθενή του καρκίνου, τα οικεία του πρόσωπα και τον τυχόν ευσυνείδητο επαγγελματία υγείας που καλείται να συνδράμει τον ασθενή στη μάχη που διεξάγεται μέσα στο ίδιο του το σώμα: αν και πότε πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα κυτταρικής εξόντωσης που επιβάλλει το κατεστημένο του καρκίνου, αν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές θεραπείες, κατά πόσο υπάρχει επαρκής ενημέρωση ώστε να μπορεί ο ασθενής να έχει ελευθερία επιλογής και κατά πόσο το ιατρικό κατεστημένο σέβεται την ελευθερία βούλησης του ασθενή ή προτιμά να αναπαράγει μια κουλτούρα υποταγής και απόλυτης συμμόρφωσης.

Συνέχεια

Ὅταν λέμε πὼς ΜΟΝΟΝ αὐτὸς ὁ πλανήτης εἶναι τὸ σπίτι μας…

Ἐννοοῦμε πὼς μόνον αὐτὸς ὁ πλανήτης εἶναι τὸ σπίτι μας! ΤΕΛΟΣ!!!
Σωστά;
Ἀνεκάλυψαν οἱ ἐρευνητὲς πὼς ἐκτὸς ἀπὸ καρκίνους καὶ τὰ  προβλήματα στὸ μυοσκελετικὸ σύστημα, ἕνα ἀκόμη πρόβλημα καταστρέφει τὴν ὑγίεια καὶ τὴν νόησι τῶν ἀστροναυτῶν: ἡ ἀκτινοβολία!!!
Τί λέτε βρέ φωστῆρες; Σοβαρά; Κι ἔπρεπε νά στείλετε τόσους ἀνθρώπους στό διάστημα, ὥς πειραματόζωα, γιά νά τό Συνέχεια

Ἡ ἀκτινοβολία τοῦ Ἡλίου τρελλαίνει τὸν χειμώνα;

Ἐγὼ θὰ τὸ ἔθετα διαφορετικῶς: μήπως ἡ ἀκτινοβολία καθορίζει θερμοκρασίες, καιρικὰ φαινόμενα καὶ ποσοστά …λήψεως ἀκτινοβολίας;
H ακτινοβολία του Ήλιου «τρελαίνει» τον χειμώνα
Η ένταση της συνδέεται με την ένταση του χειμώνα από περιοχή σε περιοχή

Συνέχεια

Κλείνει ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος;

Ἴσως καὶ νὰ κλείνῃ…

Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, οὐδέποτε εἴχαμε τρύπα. Εἴχαμε μείωσι τῆς «στιβάδος» τοῦ ὄζοντος, ἀλλὰ ὄχι τρύπα. 

Συνέχεια