Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος; (β)

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014 κατέγραψα κάποιες σκέψεις μου, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ «ξανθὸ γένος» τῶν διαφόρων (ἀληθῶν ἢ ψευδῶν) προφητειῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ (σὲ γενικὲς γραμμὲς) ἱστορικὸ ὑπόβαθρον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου «πατοῦσα» γιὰ νὰ φθάσω στὰ συμπεράσματά μου.

Συνέχεια

Ψεύδη γιὰ ἀνθρωποθυσίες στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα

Ἀνθρωποθυσίες καὶ ἀρχαία Ἑλλὰς
Τὸ περιστατικὸ τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμίνος.Στὴν ἀνθρώπινο ἱστορία ὑπῆρξαν μερικὲς δεκάδες πρόσωπα καὶ γεγονότα, τὰ ὁποῖα συνετέλεσαν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ῥοῦ τῆς ἱστορίας, εἴτε σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο εἴτε σ’ ἕνα εὐρύτερο γεωγραφικὸ χῶρο. Δύο τέτοια χαρακτηριστικὰ παραδείγματα εἶναι ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος (480 π.Χ.) καὶ ἡ ἐπακολουθήσασα μάχη τῶν Πλαταιῶν (479 π.Χ.), ἡ σύγκρουσις δηλαδὴ μεταξὺ τῶν ἰσχυροτέρων χερσαίων καὶ ναυτικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Συνέχεια

Καλὸν μῆνα νὰ ἔχουμε…

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 01/12/1913 έγινε η ΕΝΩΣΗ της ΚΡΗΤΗΣ με την ΕΛΛΑΔΑ! Συνέχεια

Χατζῆ Μιχάλη Γιάνναρη θρῆνος

Ἡ Κρητικοπούλα, τοῦ Χατζῆ Μιχάλη Γιάνναρη.

Πενῆντα νέαις σ΄ Ὁμαλόν, Λακκιώτισσαις παρθέναις
ὅπλα ζητοῦν νὰ τῶν δοθοῦν, στέκουν ἁρματωμένες.

Σημαία κάνουν χωριστὴ τὸ σύμβολον κεντοῦνε,
«Ἕνωσις» καὶ μοναχαί τωνε θέλουν νὰ πολεμοῦνε.
Συνέχεια

Γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν φιλοαμερικανικὴ περιοδεία Τσίπρα

Τὸ σημαντικότερον αὐτῆς τῆς περιοδείας ἦταν ἡ δήλωσις …μετανοίας τοῦ Τσίπρα.

Ἡ φωτογραφία ποὺ κυριάρχησε στὰ ἀμερικανικὰ ΜΜΕ:

Συνέχεια

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας…

Οἱ Ναζὶ κατέστρεφαν τὴν Κρήτη καὶ οἱ «διορισμένοι» πατριῶτες ἀναθεμάτιζαν τὴν ἀντίσταση.
Ὅταν οἱ πατριωτικὲς ὀργανώσεις ἀντιστέκοντο στὸν φασισμό, καὶ χιλιάδες ἔχαναν τὴν ζῳή τους, μερικοὶ στέκονταν στὸ πλάι τῶν ἀρχῶν κατοχῆς…

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας... Συνέχεια