Ὧρες ἀπολογισμοῦ…

Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Ἕλληνος Ζησίμου Λορεντζάτου:

Συνέχεια

Νὰ κάνουμε ἕναν ἀπολογισμὸ γιὰ τὸν δρόμο ποὺ τραβήξαμε ἀπὸ τὸ '21 καὶ μετά…

Νὰ κάνουμε ἕναν ἀπολογισμὸ γιὰ τὸν δρόμο ποὺ τραβήξαμε ἀπὸ τὸ '21 καὶ μετά...Καθίσταται ἐπίκαιρος ὄσο ποτέ ὀ λόγος τοῦ δρομοδείκτου Ζησίμου Λορεντζάτου αὐτές τὶς ἡμέρες:

«Πρέπει νὰ κάνουμε ἕναν ἀπολογισμὸ γιὰ τὸν δρόμο ποὺ τραβήξαμε ἀπὸ τὸ ᾽21 καὶ ἐδῶθε ἀκολουθῶντας τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ κυττάξουμε:

  1. Ἄν πρέπῃ ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρός νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Εὐρώπη. Συνέχεια