Ἄρωμα …τεμαχισμῶν!!!

Σπεύσατε μὲ βῆμα ταχύ!!!

Ὑπάρχουν στὸν ὁρίζοντας πολλοὶ μνηστῆρες γιὰ τὰ νέα κρατίδια, ποὺ κατ’ εὐφημισμὸν θὰ ὀνομάζονται «δημοκρατίες»…

Ἄρωμα ...τεμαχισμῶν!!! Συνέχεια

Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».

Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».1

Βρίσκεται στὰ Βαλκάνια, μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδος καὶ ὀνομάζεται τὸ «Βασίλειον τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἡ ἱστορία τῶν Βαλκανίων εἶναι περίπλοκη καὶ δυσνόητη καὶ εἰδικὰ ἡ ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ ἀνεξαρτητοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 1914 – 1916 καὶ τώρα βρίσκεται ἐξόριστη μὲ τὸ ἰσχυρὸ βασίλειό της στὴν Ἰταλία. Συνέχεια

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;

Εἶναι τώρα καιρός, σχεδὸν ἕνας χρόνος, ποὺ θέλω νὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ ζήτημα.
Κάπου μέσα στὸ περασμένη ἄνοιξιν, σὲ μίαν συζήτησιν μὲ κάποιο πρόσωπο γιὰ τὰ μικροκρατίδια, κάτι μὲ θορύβησε. Διότι τὸ πρόσωπο αὐτὸ ἠρνεῖτο σθεναρῶς ἀφ΄ ἑνὸς τὴν δημιουργία τῶν μικροκρατιδίων, ἀφ΄ ἑτέρου ὅμως, μὲ ἤδη δημοσιευθείσα πληροφορία δημιουργίας μικροκρατιδίου, παραμένοντας μόνον σὲ αὐτό, ἰσχυρίζετο πὼς ἦταν προπαγάνδα. Προπαγάνδα γενικῶς γιὰ κάτι ποὺ μᾶς ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσει. Συνέχεια

Τὸ τόξο τῶν κρίσεων…

 

Τὸ τόξο τῶν κρίσεων ἀπὸ τὸ 1990, εἶναι ἀκριβῶς ἡ Rimland τοῦ Mackinder.
Καὶ τὸ μεταναστευτικό, στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἐντάσσεται σὲ αὐτὸ τὸ τόξο κρίσεων.

Τὸ τόξο τῶν κρίσεων...1 Συνέχεια

Λίμπερλαντ: Ἕνα σχέδιο τοῦ Soros

Λίμπερλαντ Ἕνα σχέδιο τοῦ SorosΗ εμφάνιση ενός υποψηφίου μικρό-Κράτους, στο πρότυπο της Ανδόρας, του Βατικανού, του Αγίου Μαρίνου, του Λιχνεστάιν, και του Λουξεμβούργου, στα κροατο-σερβικά σύνορα, που χρηματοδοτείται από τον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος, και τους αδελφούς Κόχ, δημιουργεί σκέψεις ότι τα μικρο-Κράτη μπορεί να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για τον περαιτέρω κατακερματισμό των «παλαιών Κρατών». Συνέχεια

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!6_fΤὸ μήνυμα μᾶς τὸ ἔχουν δόσει ἐδῶ καὶ χρόνια, μὲ τὴν διαφορὰ πὼς ἐμεῖς, εἰδικῶς ἐμεῖς, ἔχουμε …ξεχάσει τὶς ἐξαγγελίες τους.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ «καλῶς ὅρισμα» τοῦ Παπούλια, τὰ μηνύματα τὰ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ λάβει.

Αὐτὸ ὅμως ἦταν ἡ ἀρχή.
Ἡ ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τῶν ὅσων ἔπονται.
Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἔχουν μεσολαβήσει πολλὰ γεγονότα κι ἀκόμη περισσότερα καθάρματα ἔχουν ἀναλάβει δράσεις, πρὸ κειμένου νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη, στὴν ἀπόλυτον διάλυσιν.
Κι ὅταν λέμε διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἐννοοῦμε διάλυσις. Ἀπόλυτος διάλυσις. Κομμάτιασμα αὐτῶν τῶν κρατῶν. Ἀποσύνθεσις… Τέλος τους!!!

Τὰ μηνύματα μᾶς τὰ ἔχουν δόσει.
Ἡ Καταλωνία, ἡ Σκωτία, ἡ Βόρειος Ἰταλία εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπισήμως παραδεκτὰ (καὶ ἀνακοινώσημα) σχέδιά τους. Συνέχεια