Μουσεῖον Βασανιστηρίων.

San Marino.
Μουσεῖο Βασανιστηρίων

Ἕνα διαφορετικὸ Μουσεῖο λειτουργεῖ στὸ San Marino.

Τὴν σκοτεινὴ περίοδο τοῦ Μεσαίωνα, τὰ βασανιστήρια ἦταν καθημερινότητα.
Μποροῦσες νὰ εὑρεθῇς στὰ καλὰ καθούμενα κατηγορούμενος γιὰ κάτι. Συνέχεια