Τὸ βρώμικο δωμάτιο

Τὸ βρώμικο δωμάτιοΦαίνεται, τα γεννέθλια μου ενέπνευσαν τον φίλο μου Tom Papatolis για αυτή τη βαθυστόχαστη (όπως αυτοσαρκαστικά την αποκαλεί) πολιτική ανάλυση.
Παρακαλώ διαβάστε τη και πέστε μου ειλικρινά άν διαφωνείτε κάπου..!!

Το Βρώμικο Δωμάτιο.

Θυμάμαι πριν χρόνια κατά την ενεργή μου δράση σε διάφορα κινήματα ο παρακάτω συλλογισμός προκαλούσε συνήθως εγκεφαλικό βραχυκύκλωμα.

Συνέχεια