Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (δ)

Ὀρφανός, ποὺ σὰν …ὀρφανὸ συμπεριφέρεται, σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα, ποὺ ἔφυγε διότι ὀ σταύραξ ἦταν ὅ,τι νἆναι, ποὺ πῆγε στὸ μπακογιαννόπουλο τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ ποὺ ὡς κλασσικὸ χρήσιμο ὀρφανὸ κατέληξε σήμερα στὸ μΠατΣοΚ/ΚΙΝΑΛ.

Συνέχεια

Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Νὰ γνωρίζετε τί εἶναι ὁ ESM ὁ ὀποῖος πλέον ἐλέγχεται μέσῳ τοῦ Ὑπὲρ – ταμείου [ΤΑΙΠΕΔ]

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!! Συνέχεια

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἡ αὐτάρκεια τῆς χώρας σὲ φάρμακα!!!

Μίλησε για παρασκευή φαρμάκων από τον στρατό κι έπεσαν να την φάνε ζωντανή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἡ αὐτάρκεια τῆς χώρας σὲ φάρμακα!!!2
Η ιδιωτικοποίηση των πάντων είναι μονόδρομος και οι παραβάτες θα τιμωρούνται από τους κέρβερους της Νέας Τάξεως. Συνέχεια

ΤΡΙΑ ἐκατομμύρια εὐρῶ γιά μίαν ψῆφο;;;

Δωροδοκία;;; Πραγματική ἤ φανταστική;;
Μεταξύ μας… Ἐτοῦτοι παρὰ εἶναι καραγκιόζηδες κουδουνισμένοι γιὰ νὰ ΜΗ δωροδοκῶνται.
Ξεφτῖλες… Ναί, ξεφτῖλες…
Τὰ ΔΙΚΑ μας χρήματα, ποὺ κανονικὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι στὰ ταμεῖα τοῦ κράτους, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε σιγὰ σιγὰ ἀπὸ κάπου νὰ πιαστοῦμε γιὰ νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας, κυκλοφοροῦν δεξιὰ κι ἀριστερά, ἐξαγοράζουν συνειδήσεις καὶ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ κάθε Soros, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸ πλιάτσικο. Συνέχεια

Ἔφθασε ἡ ὥρα νά …τσιπάρουμε τά παιδιά μας;

Δὲν ξέρω τὶ γίνεται μὲ τὰ δικά σας παιδιά, ἀλλὰ μὲ τὰ παιδιά μας γενικότερα θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πάντα περισσότερο προσεκτικοί.

Δὲν γίνεται ἡ δική μας ἀδιαφορία ἤ ἡ ἄγνοια νὰ ὁδηγήσῃ ὅλες τὶς ἐπόμενες γενεὲς στὴν ἀπόλυτον δουλοποίησιν. 
Θέλω νὰ πιστεύω πὼς ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας ἔχει ἀρχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν σοβαρότητα μίας τέτοιες ἐκδοχῆς. Θέλω νὰ πιστεύω εἴπαμε. 
Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τόσες καὶ τόσες φορὲς ἔχουμε βρεθῇ πρὸ ἐκπλήξεων….
Συνεπῶς… Κάλιο γαϊδουρόδενε παρὰ γαϊδουρογύρευε… 

Συνέχεια