Ἡ ποικικοποίησις κατοχῆς τῶν βιβλίων.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΑὐτὸ μὲ τὰ δύο βιβλία τοῦ 1830, τοῦ Παππά, δὲν τὸ κατάλαβα…
Ἀπαγορεύεται κάποιος νὰ κατέχῃ παλαιὰ βιβλία;
Δὲν ἐπιτρέπονται οἱ συλλέκτες παλαιῶν βιβλίων;
Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατοχὴ παλαιῶν βιβλίων π.χ. ἀπὸ κληρονομιά; Συνέχεια