Γίναμε (ἐπὶ τέλους!!!) Καμποῦλ!!!

Ἀχαρνῶν καὶ  Χέϋδεν γωνία.

Κάποτε λέγαμε. στὰ ἀστεία. θὰ «γίνουμε Καμποῦλ»…
Ἔ, γίναμε…
Συνέχεια

Φυλάσσονται ὅμως τὰ σύνορα ἀπὸ …«ἱκανὰ χέρια»!!!

Κυριαλέξης Τσιπροτάκης: «τὰ σύνορά μας φυλάσσονται ἀπὸ ἱκανὰ χέρια».

Γιὰ κῦττα ῥὲ μεγάλε τὶς εἰκόνες καὶ πές μου: 

Συνέχεια

Χαίρεται καὶ καμαρώνει τὸ κούλλλι γιὰ τὴν …«πολύ-πολιτισμικότητα» ποὺ πάθαμε!!!

Καταχειροκροτούμενος ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τῆς ΝΔ ὁ Κούλης ἐδήλωσε «ὑπερήφανος» ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία μετατρέπεται σὲ …«πολὺ πολιτισμικὴ», ἐνᾦ ἐπεσήμανε τὴν συμβολὴ τῶν μεταναστῶν, στὴν «ἐπίλυση» τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος!

Συνέχεια

Γατόνια τὰ …συνεταιράκια!!!

Καλά….γατόνια τὰ συνεταιράκια.

Σοῦ λέει… Ἐὰν τραβήξουμε μία διαμαρτυρία γιὰ τὴν διαχείρηση τῆς ΝΔ στὸ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικό, ὁ κόσμος θὰ τὸ φάη πὼς ἡ ΝΔ κάνει καλὴ κι ἐθνικὴ πολιτικὴ ἔναντι τῶν ΛΑΘΡΟ.
Συνέχεια

Χρηματοδοτούμενο «γκέτο» θέλουν τὴν Ἑλλάδα

Περισσότεροι ἀπὸ 2,5 ἑκατομμύρια οἱ μουσουλμάνοι μετανάστες στὴν Ἑλλάδα, ἀποκαλύπτουν τὰ νέα στοιχεῖα.
Αὐτὸ σημαίνει, πολὺ ἁπλᾶ, ὅτι ἔχουν φθάση στὸ 20-25% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος!

Προσέξτε τώρα τὰ ἐπίσημα εὐρωπαϊκὰ στοιχεῖα.
Ἀπὸ τοὺς 67.000 νέους προσφυγὲς-μετανάστες ποὺ ἀφίχθησαν στὴν Εὐρώπη αὐτὴν τὴ χρόνια, τὸ 57% μπῆκαν στὴν Ἑλλάδα, ἔναντι μόνον 13% στὴν Ἰταλία καὶ 29% στὴν Ἱσπανία.
Συνέχεια

Τοῦ πολιτισμοῦ τὸ ἀνάγνωσμα.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συζητοῦσα μὲ φίλους γιὰ διάφορα ζητήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων σταθήκαμε στὸ ζήτημα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ σπουδαία λεπτομέρεια αὐτῆς τῆς συζητήσεως ἦταν πώς, σὲ γενικὲς γραμμές, συμφωνούσαμε σχεδὸν στὰ πάντα, ἀκόμη καὶ στὶς διαπιστώσεις. Μὲ μίαν μόνον μικρὰ διαφωνία ὅμως, ποὺ οὐδόλως τὴν προσπερνῶ, διότι νομίζω πὼς εἶναι καὶ οὐσιώδης ἀλλὰ καὶ πὼς μᾶς χαρακτηρίζει γενικῶς ὡς κοινωνία: οἱ περισσότεροι συνομιλητὲς θεωροῦσαν πὼς ἔχουμε χρέος μας νὰ ὑπερασπίσουμε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸν πολιτισμό μας. Δῆλα δή, αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν, εἶναι πὼς πρέπει νὰ ὑπερασπίσουμε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸ σημερινὸ κοινωνικό μας μοντέλο.
Ἡ δική μου ἄποψις ὅμως εἶναι τελείως διαφορετική, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ ποὺ θεωροῦμε ἐμεῖς πολιτισμό, κατ’ ἐμέ, εἶναι περιορισμός, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χάσαμε τὴν ἐνοιολογική μας ἀντιληπτικότητα, τὸν …ἀπολαμβάνουμε!!!
Συνέχεια