Γιὰ τοὺς παλαιοὺς ὀφειλέτες τῆς ΑΤΕ (ὑπὸ ἐκκαθάρισιν)

Ἐπειδὴ ἡ ΑΤΕ ὑπὸ ἐκκαθάρισιν ὀφείλει ποσὰ στοὺς ἀγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, τουριστικὲς βιομηχανίες κ.λ.π. (τοὺς ὁποίους ἡ ἴδια ἀπειλεῖ μὲ ἔκδοση Διατατῶν πληρωμῆς σὲ βάρος τους, κατασχέσεις περιουσιῶν τους κ.λ.π.) καὶ αὐτοὶ δὲν τὸ γνωρίζουν, ὅτι δῆλαδὴ δὲν εἶναι ὀφειλέτες της ἀλλὰ δανειστές της…
Μάλιστα, Δανειστές της!!!…
Γιὰ τοὺς παλαιοὺς ὀφειλέτες τῆς ΑΤΕ (ὑπὸ ἐκκαθάρισιν) Συνέχεια

ΕΚΤΑΚΤΟΝ!!! Ὅσοι χρωστοῦσαν στὴν ΑΓΡΟΤΙΚΗ νὰ μὴν ἀνανεώσουν συμβάσεις μὲ τὴν Πειραιῶς!!!

ΕΚΤΑΚΤΟΝ!!! Ὅσοι χρωστοῦσαν στὴν ΑΓΡΟΤΙΚΗ νὰ μὴν ἀνανεώσουν συμβάσεις μὲ τὴν Πειραιῶς!!!ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ !

Γιὰ τοὺς ὀφειλέτες τῆς τραπέζης Πειραιῶς καὶ τῆς ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙΣΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ!

Μὴν πλησιάζετε τὴν τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ γιὰ νὰ λάβετε ἀντίγραφα Δανειακῆς συμβάσεως ἤ ἀναλύσεως πιστοχρεώσεων δανείου,  ΟΥΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ!!!

Μόνον ἐξώδικα νὰ ἀποστέλλωνται!!!
Καὶ σὲ πέρίπτωση μὴ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ της-ἄμεσα ἀγωγὴ κατὰ τῆς τραπέζης!!!

Διαβᾶστε τὸ τὶ μοῦ συνέβη σήμερα: Συνέχεια