Ψεκασμένοι

Φωτογραφίες, σχόλιον καὶ λήψις ἀπὸ Γεώργιο Ἀδαλῆ:

Καὶ τί δὲν σκέφτονται οἱ πραιτοριανοί, γιὰ νὰ ταλαιπωρήσουν τὸν κόσμο. Μαζεύουν 20-20 τὰ λεωφορεῖα στὶς Ἀφίδνες γιὰ νὰ κάνουν κονβόι καὶ νὰ τὰ ὁδηγοῦν, ὑποτίθεται, μὲ ἀσφάλεια στὴν Ἀθήνα.

Συνέχεια

Ὁ ὕμνος εἰς τὴν …ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!

Θαυμᾶστε «πολιτισμός»!!!!!!
Ὕμνος στὴν διαστροφὴ καὶ τὴν παραγενεσία!!!
Αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα παρακολούθησαν ἑκατομμύρια παιδιὰ σὲ ὅλον τὸν «ἄῤῥωστο» κόσμο μας!!!Ὁ ὕμνος εἰς τὴν ...ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!3 Συνέχεια