Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«ἀνθρωπιζτῶν» τώρα ἡ Μυτιλήνη!!!

Πληροφορία: Ἀλληλέγγυοι, ποὺ ξεκίνησαν πορεία, αὐτὴν τὴν στιγμὴ (μεσάνυκτα) εὐρίσκονται στὴν προκυμαία. Εἶναι γύρω στὰ 150 ἄτομα καὶ κρατοῦν στειλιάρια στὰ χέρια τους.
Ἐμπρὸς πηγαίνει τὸ περιπολικὸ καὶ πίσω τους μία διμοιρία τῶν ΜΑΤ.
Ἄγνωστος ἡ κατεύθυνσίς τους…

Μυτιλήνη ὥρα 00.30 (5 Φεβρουαρίου 2020)


Ὁμάδες ἀναρχικῶν καὶ μελῶν ΜΚΟ προσεπάθησαν νὰ κάνουν πορεία πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς, ἐνᾦ ἡ ἀστυνομία προσεπάθησε νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ.
Τελικῶς ἡ ἀστυνομία ἄφησε τοὺς συγκεντρωμένους ἀναρχικοὺς (μὲ στειλιάρια) καὶ μέλη ΜΚΟ νὰ πραγματοποιήσουν πορεία ἀπὸ τὴν παλαιὰ ἀγορὰ πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς.
Συνέχεια

Γάλλων ἐξέγερσις;

Διαμαρτύρονται, λέει, γιά τούς ἐπί πλέον φόρους ἐπὶ τῶν καυσίμων, ποὺ ἤθελε νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ ἡ βιτρίνα τῶν τοκογλύφων (καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Rothschild), τὸ γεροντόφιλον (λέει) μακρόν;
Καί πολύ καλά κάνουν; Φυσικά…
Ἐπέτυχαν, λέει, ἐπίσης, μίαν μεγάλη νίκη, μὲ τὴν ἀναστολή, γιὰ ἕξι (!!!) μῆνες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐν λόγῳ μέτρου.
Ἐντούτοις ὅμως δὲν ἀλλάζουν τὴν τακτική τους καὶ ἐξακολουθοῦν τὶς κινητοποιήσεις καὶ τὶς διαμαρτυρίες τους…
Χμμμ…
(Ἐπίσης πολὺ καλὰ κάνουν, ἀλλὰ θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω αὐτό…!!!)

Στὸ μεταξὺ κυκλοφοροῦν κάποιοι, ἐν πολλοῖς, μὲ τὴν γαλικὴ σημαία ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, κάτι ποὺ σαφῶς ἐνοχλεῖ τὶς «no border» κοινότητες τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης.

Συνέχεια

Διαρκεῖ ἀκόμη ὁ ἐμφύλιος…!!!

Μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ δημοσιεύσουμε χιλιάδες περιπτώσεις παρομοίων περιστατικῶν.

Οἱ ἀριστεροὶ οὐδέποτε συλλαμβάνονται ἀλλά, ἀκόμη κι ἐάν, ἐκ λάθους ὴ παραδρομῆς, συλληφθοῦν κάποιοι, ἀφήνονται ἐλεύθεροι.
Ἀκόμη πιὸ σπάνια δέ, δημοσιοποιοῦνται τὰ πολιτικὰ πιστεύω τοῦ συλληφθέντος ἢ τὰ κομματικὰ εὑρήματα ποὺ ἀνακαλύπτονται στὰ σπίτια τους..

Συνέχεια

Καὶ 8.000 τὸν μήνα, καὶ ἀναρχικός, καὶ κατὰ τῆς ἐξουσίας…

Ποῦ στά κομμάτια τούς εὑρίσκουμε μωρέ;
Τούς ψάχνουμε πολύ;
Μισθὸς βουλευτοῦ, σὲ ἄτομο ποὺ ἀρνεῖται τὴν ἐξουσία… Δῆλα δὴ μισθὸς βουλευτοῦ σὲ ἄτομο ποὺ πολεμᾶ τὸ βουλευτιλίκι. 
Καί γιατί δέν παραιτεῖται τοῦ μισθοῦ του, γιά παράδειγμα; 
Ἤ μήπως κι αὐτός, ὅπως ὁ μπουμποῦκος κι ὁ Μάκης, ἀνέβηκε καί τώρα μᾶς βλέπει ἀπό τά ὑψηλά;

Συνέχεια

Οἱ καταλήψεις, ὁ Δένδιας καὶ τὸ παρελθόν του.

Σήμερα ἔχουμε δύο θέματα νὰ ἐξετάσουμε.
Τὸ θέμα τῶν καταλήψεων καὶ τὸ ἐὰν ὁ Δένδιας θέλῃ τὶς καταλήψεις.

Διαβάζουμε λοιπὸν πὼς ὁ Δένδιας ἀνῆκε (;;;) ἐπέρασε (;;;) συνηργάσθη (;;;) μὲ τὴν ΕΝΕΚ.  Ἀλλά τί εἶναι ἡ ΕΝΕΚ; Καί γιατί τόση φασαρία μέ τήν ΕΝΕΚ;

Αὐτὸ ποὺ ἐγνώριζα γιὰ τὴν ΕΝΕΚ ἦταν πὼς ἕνα στέλεχός της ἦταν ὁ Μάκης. Ὁ μεγάλος Μάκης. Ὁ ΝΔουλικὸς Μάκης. (Ξέρετε, μέσῳ τῆς συνεργασίας ΕΝΕΚ κι ΕΠΕΝ ἐστηρίχθη καὶ ἐδομήθη τὸ κόμμα Ἑλληνικὸ Μέτωπο, τοῦ ὁποίου πρόεδρος ἦταν ὁ ΝΔουλικὸς Μάκης….!!!)
Τὸ Ἑλληνικὸ Μέτωπο ἀνέστειλε τὶς λειτουργίες του ἀλλὰ ἡ ΕΝΕΚ δὲν ξέρω τὶ ἀπέγινε.
Συνέχεια

Τὰ «ἔξυπνα» παιχνίδα τῶν ΜΑΤ!!! (Ποὺ μάθαμε πλέον!)

Κι ἐν ᾦ ὃλη ἡ Ἀθήνα ἦταν σέ μίαν πορεία, κι ἐν ᾦ ὁ κόσμος ἁπλῶς πορεύετο πρός τὸ Σύνταγμα, ξαφνικά, ΜΑΤ καὶ πιτσιρικᾶδες (14-16 ἐτῶν-μᾶλλον …χαρτζηλικωμένοι) τρέχοντας, κατέλαβαν τὸ Σύνταγμα μετατρέποντας το σὲ πεδίον μάχης!!!

Φυσικόν ἐπακόλουθον; Ὁ κόσμος (ὅπως πάντα) νὰ διαλυθῇ ἀτάκτως!!!! Μεθοδευμένον; Λέτε; Μπᾶᾶᾶ….. (Μαρτυρία στό Ἀντιnews καὶ πολλὲς μαρτυρίες ἀπό φίλους ποὺ ἦταν παρόντες καὶ σὲ αὐτό καὶ σὲ ἄλλα παρόμοια ….περιστατικά!) Τὸ μάθαμε τό κόλπο πλέον!!! Δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς! Συνέχεια