Γάλλων ἐξέγερσις;

Διαμαρτύρονται, λέει, γιά τούς ἐπί πλέον φόρους ἐπὶ τῶν καυσίμων, ποὺ ἤθελε νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ ἡ βιτρίνα τῶν τοκογλύφων (καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Rothschild), τὸ γεροντόφιλον (λέει) μακρόν;
Καί πολύ καλά κάνουν; Φυσικά…
Ἐπέτυχαν, λέει, ἐπίσης, μίαν μεγάλη νίκη, μὲ τὴν ἀναστολή, γιὰ ἕξι (!!!) μῆνες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐν λόγῳ μέτρου.
Ἐντούτοις ὅμως δὲν ἀλλάζουν τὴν τακτική τους καὶ ἐξακολουθοῦν τὶς κινητοποιήσεις καὶ τὶς διαμαρτυρίες τους…
Χμμμ…
(Ἐπίσης πολὺ καλὰ κάνουν, ἀλλὰ θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω αὐτό…!!!)

Στὸ μεταξὺ κυκλοφοροῦν κάποιοι, ἐν πολλοῖς, μὲ τὴν γαλικὴ σημαία ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, κάτι ποὺ σαφῶς ἐνοχλεῖ τὶς «no border» κοινότητες τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης.

Συνέχεια

Διαρκεῖ ἀκόμη ὁ ἐμφύλιος…!!!

Μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ δημοσιεύσουμε χιλιάδες περιπτώσεις παρομοίων περιστατικῶν.

Οἱ ἀριστεροὶ οὐδέποτε συλλαμβάνονται ἀλλά, ἀκόμη κι ἐάν, ἐκ λάθους ὴ παραδρομῆς, συλληφθοῦν κάποιοι, ἀφήνονται ἐλεύθεροι.
Ἀκόμη πιὸ σπάνια δέ, δημοσιοποιοῦνται τὰ πολιτικὰ πιστεύω τοῦ συλληφθέντος ἢ τὰ κομματικὰ εὑρήματα ποὺ ἀνακαλύπτονται στὰ σπίτια τους..

Συνέχεια

Καὶ 8.000 τὸν μήνα, καὶ ἀναρχικός, καὶ κατὰ τῆς ἐξουσίας…

Καὶ 8.000 τὸν μήνα, καὶ ἀναρχικός, καὶ κατὰ τῆς ἐξουσίας...Ποῦ στά κομμάτια τούς βρίσκουμε μωρέ;
Τούς ψάχνουμε πολύ;
Μισθὸς βουλευτοῦ, σὲ ἄτομο ποὺ ἀρνεῖται τὴν ἐξουσία… Δῆλα δὴ μισθὸς βουλευτοῦ σὲ ἄτομο ποὺ πολεμᾶ τὸ βουλευτιλίκι. 
Καί γιατί δέν παραιτεῖται τοῦ μισθοῦ του, γιά παράδειγμα; 
Ἤ μήπως κι αὐτός, ὅπως ὁ μπουμποῦκος κι ὁ Μάκης, ἀνέβηκε καί τώρα μᾶς βλέπει ἀπό τά ὑψηλά;

Συνέχεια

Οἱ καταλήψεις, ὁ Δένδιας καὶ τὸ παρελθόν του.

Οἱ καταλήψεις, ὁ Δένδιας καὶ τὸ παρελθόν του.Σήμερα ἔχουμε δύο θέματα νὰ ἐξετάσουμε.
Τὸ θέμα τῶν καταλήψεων καὶ τὸ ἐὰν ὁ Δένδιας θέλῃ τὶς καταλήψεις.

Διαβάζουμε λοιπὸν πὼς ὁ Δένδιας ἀνῆκε (;;;) πέρασε (;;;) συνεργάστηκε (;;;) μὲ τὴν ΕΝΕΚ.  Ἀλλά τί εἶναι ἡ ΕΝΕΚ; Καί γιατί τόση φασαρία μέ τήν ΕΝΕΚ;

Αὐτὸ ποὺ γνώριζα γιὰ τὴν ΕΝΕΚ ἦταν πὼς ἕνα στέλεχός της ἦταν ὁ Μάκης. Ὁ μεγάλος Μάκης. Ὁ ΝΔουλικὸς Μάκης. (Ξέρετε, μέσῳ τῆς συνεργασίας ΕΝΕΚ κι ΕΠΕΝ στηρίχτηκε καὶ δομήθηκε τὸ κόμμα Ἑλληνικὸ Μέτωπο, τοῦ ὁποίου πρόεδρος ἦταν ὁ ΝΔουλικὸς Μάκης….!!!)
Τὸ Ἑλληνικὸ Μέτωπο ἀνέστειλε τὶς λειτουργίες του ἀλλὰ ἡ ΕΝΕΚ δὲν ξέρω τὶ ἀπέγινε.
Συνέχεια