Ὥρα νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ Brexit

«Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἐλευθερία, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἐθνικὸ κράτος μὲ σαφῶς καθορισμένα ὅρια, τρόπο καὶ ἀξίες ζωῆς παραδεκτὲς ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἔξω ἀπὸ αὐτὲς τὶς παραδοχὲς ἐλευθερία δὲν ὑφίσταται».

Ἀνδρέας Ἀδριανόπουλος

Συνέχεια

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!4Τὸ ΔΝΤ χαίρεται καὶ ἀπολαμβάνει τὴν αὐξημένη ῥοὴ …«μεταναστῶν» (ὄχι προσφύγων, νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα!!!- ἐφ΄ ὅσον μόλις τὸ 5-10% τῶν εἰσερχομένων εἶναι πραγματικοὶ πρόσφυγες!!!), διότι, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὶς τελευταῖες του ἐκθέσεις, αὔξησις τῆς μεταναστεύσεως σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!
(Ναί, ἀπὸ τοὺς …«ἐπενδυτές» ποὺ ἀναμένει ἡ τασία θὰ ἔλθη αὐτὴ ἡ …«ἀνάπτυξις»!!!) Συνέχεια

Ὁ Ἀνδριανόπουλος ὡς Κασσάνδρα!

Πρέπει νὰ μᾶς ἔχουν προετοιμάσει κάτι πάρα πολὺ ἄσκημο!!! Μὰ πάρα πάρα πολὺ ἄσκημο! 
Τὴν ἴδιαν μάλιστα στιγμὴ ποὺ ἀνάμεσά μας κυκλοφοροῦν ἐπίδοξοι τρομοκρᾶτες, δολοφόνοι, σφαγεῖς, τιμωροί, παλαβοί, ἀλλὰ κυρίως καθοδηγούμενοι! Εἶτε συνειδητῶς εἶτε ὄχι!

Συνέχεια

Μά καλά, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἕλλην μέσα στούς πολιτικούς μας;

 


Σήμερα θ βρίσω! 
Γι τν κρίβεια, θ παρουσιάσω να θέμα πο θ κάν πάρα πολλος χι μόνον ν βρίσουν, λλ κα ν θελήσουν νπισπεύσουν τς ποιες διαδικασίες, μήπως κα τελειώσουμε μίαν ραν ρχύτερα μλους ατος πο ατοχρίστηκαν κυβερντες μας κα μς ουφον τ αμα δ κα αἰῶνες. 
Μν νομίζετε πς κριβς τδια δν συνέβαιναν σ κάθε περίοδο τς στορίας μας… Θταν δικο γι τος σημερινούς.. Ο σημερινονήκουν σ μίαν «σχολ» τν ποίαν μως σχολν λλοι πρτοι μς φόρτωσαν.  Συνέχεια

Ποιός εὐθύνεται;

Συμφωνῶ μὲ τὸν (παρακάτω) σχολιαστὴ. Θεωρῶ πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατηγορῇς τὸν μαθητὴ, χρήζοντάς τον ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἀμάθειά του καὶ νὰ ἀθωώνῃς τὸν διδάσκαλο! Δὲν φταίει ἕνα παιδὶ ποὺ τὸ ἐδίδαξαν νὰ εἶναι παλιάνθρωπος ἤ ἀπατεὼν γι τ πίκτητ του χαρακτηριστικ. Φταίει ὁ ἐκπαιδευτὴς-γονιὸς-διδάσκαλος, ποὺ ἐφρόντισε νὰ φτιάξῃ ἕναν ἀκόμη ἐγκληματία, εἴτε λόγῳ ἀδιαφορίας εἴτε λόγῳ …βλακείας!

Ἄλλως τε, ἀκόμη καὶ στὰ δικαστήρια, ὅσον ἀφορᾷ στὸ ἀνήλικο τμῆμα αὐτῆς τῆς παραμέτρου, δὲν καταδικάζεται τὸ παιδὶ. Τὸν γονέα στοχοποιεῖ ὁ δικαστὴς καὶ αὐτὸν τιμωρεῖ!

Συνέχεια