Γιὰ δὲς …καπιταλιστικὰ πρότυπα ἀπὸ τὸ ΚΚΕ!!!

Ἐντάξει…
Ἡ Νοτοπούλου τὸ πῆρε πίσω, εἶπε λάθος ἀλλὰ καὶ ὅτι φταῖν τὰ ΜΜΕ τῆς διαπλοκῆς.
Ἑτοῦτοι ἐδῶ τοῦ ΚΚΕ, ποὺ πῆραν τὸ ἀπόλυτο Ἀμερικανικὸ καπιταλιστικὸ ὄνειρο τοῦ νὰ ξεκινήσῃς ἀπὸ τὸν βοῦρκο καὶ νὰ βγάζῃς ἑκατομμύρια μὲ τὸ τσουβάλι, μὲ βάση τὴν ἀριστεῖα σου, στὴν διασκέδαση ἑκατομμυρίων ἄλλων «καπιταλιστῶν», σὲ μία βιομηχανία δισεκατομμυρίων, εἶναι μέ τά καλά τους;

Συνέχεια

Ὑπερήφανοι μόνον γιά τόν Ἀνετοκοῦμπο;

Ὑπερήφανοι μόνον γιά τόν Ἀνετοκοῦμπο;

 

Ὄχι, δὲν εἶναι μόνον γιὰ αὐτὸν ὑπερήφανοι… Βασικῶς δὲν ἔχουν κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι ὑπερήφανοι…
Ὀρθότερα τοὺς κουράζουν αὐτὰ τὰ περὶ ὑπερηφανείας… Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν γνωρίζουν τὴν λέξι…
Ἤ ἀκόμη ὀρθότερα, τὸ παίζουν πὼς  εἶναι μόνον γιὰ αὐτὸν ὑπερήφανοι, διότι δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τίποτα καλλίτερο μέσα στὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων. Κι αὐτὸν τὸν φουκαρᾶ τὸν ἔψαξαν πάρα πολὺ γιὰ νὰ τὸν παρουσιάσουν. Ξέρετε πόσα χρόνια ἀναζητοῦν ἕνα Ἀνετοκοῦμπο; Πάλι καλὰ ποὺ τὸν πέτυχαν…
Θὰ μποροῦσε νὰ περάσῃ ὅλη τους ἡ ζωὴ δίχως νὰ τὸν βροῦν…

Συνέχεια