Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;

Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;1Διαβάσαμε αὐτό:

Οι Ελληνες πληρώνουν… με κέρματα μετά τα capital controls

Προσέχουμε αὐτό:

«Σημειώνεται, ότι το καθεστώς εκδόσεως και διαχειρίσεως των κερμάτων δεν ταυτίζεται με αυτό των τραπεζογραμματίων, καθώς, στην ουσία, τα κέρματα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κάθε κράτους.»

Συνέχεια

Ἀπαντώντας στὸν πλασιὲ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος Βαρουφάκη

Ἀπάντησις στὸν πλασιὲ τοῦ πλαστικοῦ, εἰκονικοῦ ψευδονομίσματος, μπαρουφάκη, ποὺ προσπαθεῖ ξανὰ νὰ σηκώσῃ κεφάλι:

Συνέχεια

Τὸ χρῆμα …ΚΛΙΚ!

Τό ξέρετε;
Εἶναι τὸ bitcoin. Ναί, ἔχουμε ἀναφερθῇ σὲ αὐτὸ ἤδη ἀλλὰ ἁπλῶς τὸ παρακολουθοῦμε, ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἐφ΄ ὅσον ἕνα χρῆμα ποὺ βασίζεται στὰ …ΚΛΙΚ δὲν ἔχει ὑπόστασιν καὶ κατ’  ἐπέκτασιν δὲν ἔχει καὶ ἀντίκρυσμα. Συνέχεια

Ἡ Κύπρος λέει ἀκόμη ἕνα ἡρωϊκὸ «ΝΑΙ».

H Κύπρος τοῦ Soros-Ἀνδρεάδη, …ἀφοῦ εἶπε τὸ ἡρωικὸ ΝΑΙ στὸ Μνημόνιο …λέει ἄκομη ἕνα ἡρωικὸ «ΝΑΙ», ποὺ εἶναι τὸ BITCOIN.
Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λευκωσίας ἀναγνωρίζει ὡς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ καὶ κατάλληλο για τὴν πληρωμὴ διδάκτρων (!) τὴν μεγαλύτερη ἀπάτῃ που στήνεται μεθοδικὰ στο διαδίκτυο καί που λέγεται BITCOIN.

Ἂν οἱ τοκογλύφοι γίνονται πλούσιοι τυπώνοντας ἀνεξέλεγκτα χάρτινο χρῆμα …φανταστεῖτε πόσο πιὸ γρήγορα θὰ ἀλλάξουν χέρια περιουσίες μὲ ἕνα εἰκονικὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο δεν ἔχει κἄν ἔξοδα ἐκτύπωσης…καὶ κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγξῃ τὴν παραγωγὴ κωδικῶν καὶ τὴν ἑκάστοτε πραγματική του ἀξία. Συνέχεια

Τί εἶναι τό bitcoin;

Δὲν τὸ ἐγνώριζα.
Μιλοῦσα μὲ τὸν φίλο μου τὸν Γιάννη ἐχθὲς καὶ μὲ ἐνημέρωσε.
Ἐνδιαφέρουσα ἡ διαδρομή, αὐτοῦ τοῦ, ἄς ποῦμε νομίσματος, ἀλλὰ κάτι μοῦ λέει πὼς ἔχει νὰ κάνῃ σαφέστατα μὲ τὸ παγκόσμιον νόμισμα καὶ τὴν παγκόσμιο διακυβέρνησι τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα… Τὰ ὅποια νέα νομίσματα προκύψουν, παρέα μὲ τὶς ὅποιες διαγραφές, ἄλλων νομισμώτων, οὐσιαστικῶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ μίαν ἠλεκτρονικὴ ἀναγνώρισι. Ἕναν ἤ πολλοὺς κωδικούς. Ὅ,τι δῆλα δὴ πρεσβεύει αὐτὸ ποὺ ὑποτίθεται πὼς πολεμοῦμε.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχει παρακάμψῃ τράπεζες, συμβατικὰ νομίσματα καὶ ἀξία ἐργασίας.
Συνέχεια