Ποιός θά καταστραφῆ πρῶτος;

€ / 7TL:
Ἄραγε ποιός θά καταστραφῆ πρῶτος ἔως τό 2020;;;
Τὸ σκυλολόι τοῦ Σουλτάνου καὶ οἱ παλιάτσοι τους στὴν Ἑλλάδα, δὲν ἔχουν καταλάβη μὲ ποιοὺς ἔχουν νὰ κάνουν!!!

*~*~*~*~*~*

Τὸν θυμάστε αὐτόν;

Συνέχεια

Θὰ …«ξελάσπωνε» πολλοὺς ἕνας πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία

Χονδρέ, ἔχεις μήνυμα: 

«Εἶσαι σίγουρος πώς θά πολεμήσουμε μόνον τόν ἐξωτερικό ἐχθρό;»

 

Συνέχεια

Δ.Ν.Τ. ἀπειλεῖ Τουρκία;

Recep Tayyip Erdoğan’ı hatırlayın: Tanrı büyüktür ve Yunanistan’la birliktedir. 6.2 Yeni Lira tuvalet kağıdı oldu.

Ταγιπᾶκο πὲς τὸ νὰ μαθαίνῃς:

Σερμαγιέ Κοντρολερί!
Πᾶμε: Sermaye Kontrolleri!

Ἔλα μία καὶ στὰ ἀμερικανικὰ τώρα: CAPITAL CONTROLS!

Ἀφερίμ…

Συνέχεια

Θὰ ἔπρεπε νὰ διοικούμεθα (καί) ἐπισήμως ἀπὸ τὴν …«17 Ν»!!!

Νὰ κάνετε τὸν «Λουκᾶ», Δημήτρη Κουφοντίνα ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως.

Τὸν «Νικήτα», Παῦλο Σερίφη, ἀρχηγὸ τῆς Ἀστυνομίας. Συνέχεια

Ψηφίζουμε Τσίπρα γιὰ νὰ φθάσῃ (ἐπὶ τέλους) στὴν Βιέννη ἡ Τουρκία

Tamam Basbakan Tsipras – Tamam Bakan Gotzias…

Μὴν ἀκοῦτε κανέναν ἐσεῖς!
Ψηφίστε Τσίπρα γιὰ νὰ φθά{γ ξανὰ ἡ Τουρκία στὴν Βιέννη! Συνέχεια

Ὑπουργευομένη Δημοκρατία ἔχουμε …Πάκη;

Πάκη, τί πολίτευμα ἔχουμε;
Μήπως Ὑπουργευομένη Ἑλληνική Δημοκρατία;
Ντροπή σου…

~*~*~*~*~*~*~*~*~ Συνέχεια