Θὰ κοποῦν τὰ γέλια πολλῶν κάπως …ἀπότομα!!!

Νὰ τὸ πάρετε εἴδηση ἐσεῖς οἱ «καθῶς-πρέπει»:  «σᾶς δουλεύουν ψιλὸ γαζί»!!!

Αὐτοὺς ποὺ λυπᾶμαι περισσότερο, εἶναι οἱ καθωσπρέπει κύριοι καὶ κυρίες. Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες politicaly correct συνάνθρωποί μας. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυττοῦν περίεργα ἢ ἀκόμη καὶ μὲ μῖσος γιατί τοὺς λέμε τὴν ἀλήθεια κατάμουτρα. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐνῶ ξέρουν ὅτι ἔχουμε δίκιο, ἐντούτοις δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ μᾶς χλευάσουν.
Σὲ αὐτοὺς θὰ ἀπευθυνθῶ λοιπὸν σήμερα!

Ἀκοῦστε λοιπὸν ἀνδράκια καὶ κοριτσάκια μου!
Ὁ χρόνος στὴν κλεψύδρα ἔχει τελειώση ἤδη. Μὴν αὐταπατάσθε.
Κάθε ἡμέρα ἕνα καινούργιο χωριὸ ἀπὸ λαθρομετανάστες, κτίζεται κάπου στὴν Ἑλλάδα. Καὶ κάθε μήνα, μία πόλις ἀπὸ ἀλλοδαποὺς σφηνώνεται κάπου στὸν χάρτη. Νέα γκέτο μὲ ἄβατα ξεφυτρώνουν σὲ μεγάλες πόλεις.
Σᾶς δουλεύουν γιατί σᾶς λὲν μόνον τὰ νούμερα ποὺ καταφθάνουν στὰ νησιά. Περισσότεροι ἔρχονται ἀπὸ τὸν Ἐβρο, ἁπλὰ αὐτοὶ δὲν καταγράφονται κάπου, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ σὲ … ἀδράνεια ἡ ψυχολογική σας κατάστασις. Διαφορετικὰ θὰ ἀντιδρούσατε ἐὰν σᾶς ἔλεγαν ὅτι ἐφέτος δὲν ἔφθασαν μόνο 80.000 ἀλλὰ περισσότεροι ἀπὸ 200.000 λαθρομετανάστες.

Σᾶς δουλεύγουν γιατί «κτίζουν» πόλεις σὲ ὁλόκληρο τὴν Ἑλλάδα, ξοδεύοντας ἑκατομμύρια εὐρῶ, ἀλλὰ ὅταν ὁ σεισμὸς τῆς 12ης Ἰουνίου 2017 ἰσοπέδωσε ἕνα ὁλόκληρο χωριὸ στὴν Λέσβο, αὐτοὶ δὲν ἔδωσαν δεκάρα. Ἄφησαν ἕνα χωριὸ νὰ ἐρημώσῃ καὶ οὐτε νὰ φτύσουν τοὺς ἐκεῖ κατοίκους ἐγύρισαν.

Τρέχουν γιὰ νὰ βοηθήσουν ἄλλες χῶρες ποὺ δέχονται κτυπήματα, ἀλλὰ ὅταν χρειαζόσουν ἐσὺ τὴν βοήθειά τους στὸ Μάτι καὶ στὴν Μάνδρα, ἦσαν ὅλοι ἀποντες καὶ ἔμεινες ἀβοήθητος νὰ κλαῖς 125 συγγενεῖς καὶ φίλους!

Σὲ ἔπνιξαν, σὲ ἔκαψαν σοῦ ἐβρώμισαν τὶς θάλασσες μὲ τὰ ναυάγια καὶ οὐδέποτε ἄκουσες μίαν συγγνώμη!
Ξέρεις γιατί;

Γιατὶ σὲ ἔχουν γιὰ τὰ μπᾶζα!!!

Καὶ μπορεῖ σήμερα νὰ μὴν τὸ νοιώθῃς, ἀλλὰ ὅταν κτυπήσῃ τὴν πόρτα σου ὁ σεισμός, ἡ πυρκαϊά, ἡ πλημμύρα, καὶ ὁ φόβος, θὰ τὸ νοιώσης καλά! Καὶ τότε θὰ περάσης τὸ ποτάμι καὶ θὰ θέλης νὰ ἔλθῃς στὴν ἄλλη πλευρά! Στὴν πλευρὰ ὅλων αὐτῶν ποὺ φωνάζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια: «Ἔως ἐδῶ!!!»!!!

Μέχρι τότε, κᾶνε ἐσὺ τὸν πολιτικὰ ὀρθὸ ἀλληλέγγυο καὶ ἀνθρωπιστὴ καὶ σύντομα θὰ ἀντιληφθῇς ποῦ σὲ ὁδηγοῦν!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ. Ὅλα αὐτὰ τὰ γράφω, ἐξ αἰτίας μίας συναντήσεως ποὺ μόλις εἶχα, μὲ ἕναν … πρώην ἀριστερὸ καὶ πρώην … ψυχοπονιάρη τῆς Βρίσας ποὺ ἰσοπεδώθη ἀπὸ τὸν σεισμό. Μετὰ ἀπὸ 2.5 σχεδὸν χρόνια ἄστεγος, κατάλαβε πόσο ἄδικο εἶχε ὅταν ἔτρεχε ξωπίσω ἀπὸ τὰ διάφορα παρτάλια ποὺ πουλοῦσαν ἀνθρωπισμὸ πρὸ κειμένου νὰ κάνουν τὶς μπίζνες τους! 2.5 χρόνια καὶ δὲν ἔχει γυρίσγ ἔστῳ κι ἕνας μόνον νὰ τὸν κυττάξῃ!!! Ἐλπίζω νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ φθάσετε κι ἐσεῖς στὴν θέση του, πρὸ κειμένου νὰ σοβαρευθεῖτε! Ἐλπίζω, ἀλλὰ δυστυχῶς, θὰ φτάσετε κι ἐσεῖς ἐκεῖ. Καὶ ἴσως σὲ ἀκόμη χειροτέρα θέση μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν…
Μέχρι τότε, γελάσθε ἐλεύθερα μὲ αὐτὰ ποὺ μόλις διαβάσατε. Ἄλλωστε, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν στὰ ἑπόμενα χρόνια, σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐσᾶς, θὰ τοῦ κοποῦν τὰ γέλια. Σὲ κάποιους θὰ τοὺς κοποῦν κάπως …ἀπότομα! 

Γερμανο-τουρκικὴ τορπίλλη τὸ «Thomas Cook»!!!


Ἡ ταπεινή μου γνώμη…
Πιστεύω ὅτι ἡ «Τόμας Κοῦκ» ἦταν νὰ χρεωκοπήσῃ, κανονικά, ἐδῶ καὶ κάμποσα χρόνια.
Στὸ ἐνδιάμεσο, κάποιοι σκοτεινοὶ κύκλοι ἐσκέφθησαν νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν εὐκαιρία: Καὶ μετέτρεψαν τὴν Τόμας Κοὺκ σὲ «τορπίλλη» ἐνάντια στὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς τῶν ξενοδοχειακῶν μονάδων τῆς Μεσογείου.

Τὸ πραγματικὸ ντόμινο, τώρα ἀρχίζει – καὶ πολλὲς ἐγχώριες μονάδες θὰ ἀλλάξουν χέρια γιὰ νὰ καταλήξουν στὰ γνωστὰ διεθνῆ καθάρματα ποὺ «ἔστησαν τὴν δουλειά»… Συνέχεια

Γιάν(ν)ιιι… Μᾶς μπάφιασες!!!

Πολιτικὲς Ἀπατεωνιές!!!

Τὸ 2015 ἐψήφιζε τὴν δανειακὴ σύμβαση, δηλαδὴ τὸ 3ο μνημόνιο!!!
Συνέχεια

Γιά ἕνα ἐνεργειακό παιχνίδι γίνονται ὅλα;

Ἐσεῖς μοῦ εἴπατε νὰ προχωρήσω στὶς ἀποκαλύψεις…

Πρὸ δύο ἑβδομάδων σᾶς εἶχα ἐρωτήση εὐθέως, σὲ ἕνα δημοσίευμά μου, ὅταν σᾶς εἶχα ἀποκαλύψη ὅτι πρώην Γερμανὸς καγκελάριος εἶναι νῦν πρόεδρος τοῦ ῥωσσικοῦ κολοσσοῦ Rosneft: Συνέχεια

Θρίαμβοι ΡΟΜΑϊκοί…

Ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ στὰ …ψιλότερα!
Μετὰ τὰ κότερα, ἦλθε ὁ ῬΟΜΑ-ϊκὸς θρίαμβος!

(35 ἑκατομμύρια ἔταξε ὁ ἡγέτης γιὰ τὴν τόνωση τῆς ἐπιχειρηματικότητος τῶν ῥομᾶ.
Τὸ Μενίδι προαλείφεται γιὰ  Silicon Valley)… Συνέχεια

Ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων ἐπιτρέπεται

Μπορεῖ ἡ Ἀστυνομία Λέσβου νὰ «φυλοῦσε» μῆνες τὴν περιοχὴ ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ξαναστηθῇ ὁ σταυρὸς ποὺ ἔριξαν τὰ τσόλια τοῦ Σύριζα, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τώρα σταμάτησε νὰ τὸν φυλᾷ! Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ εἰκόνα μίσους καὶ ῥατσισμοῦ ἀπέναντι στοὺς Χριστιανοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ! Βανδάλισαν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία στὴν βάση τοῦ Σταυροῦ! Ποιοί; Οἱ ῥουφιάνοι τοῦ Τσίπρα ποὺ χρόνια ἀμείβονται ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ κόμματος γιὰ νὰ τὸ παίζουν «Στρατὸς τοῦ κόμματος»!

Συνέχεια