Πῆγαν σὰν …χωριᾶτες στὴν Κίνα μὲ …στόχο!!!

«Ἕναν χρόνο μετὰ τὰ capital controls στὴν ἐλευθέρα διακίνηση κεφαλαίων στὴν χώρα, τὸ μόνον ποὺ ἔχει μείνει ἐλεύθερο εἶναι ἡ …πτῶσις της!

Οἱ ἐξαγωγὲς μειώθηκαν περίπου 12%
Ἡ ἀνταγωνιστικότης ἔχασε 6 μονάδες στὴν διεθνὴ κατάταξη.
Ἡ ἀποεπένδυσις ἀγγίζει τὸ 3%
Ἡ χρηματοδότησις μειώθηκε κατὰ 2%
Ἡ κατανάλωσις κατὰ 4%
26. 000 ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν ἀπὸ ἀσφυξία

Συνέχεια

Δικαιοσύνη στὴν παρακρατορία τῆς Botsovalia…

Ἀπόφασις σκάνδαλο τοῦ συμβουλίου τῆς παρακρατορίας.

Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς μακρυνῆς, μαρτυρικῆς, ὑποδούλου καὶ ἐξωτικῆς Botsovalia, ἀπολύτως ἐλεγχόμενον ἀπὸ ἀνθρώπους της ἐκεῖ στρατιωτικῆς δικτατορίας, 
ἔκρινε,
Συνέχεια

Κούλης ὁ ἐλαφροδεξιούλης…

Κούλης ὁ ἐλαφροδεξιούλης!!!
Πρέπει νὰ πληρώνετε φόρο κατοχῆς ἀκινήτου! Συνέχεια

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ στόχος ἦταν νὰ κλείσουν οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις…

Ὁ Τέλλογλου…
Ὁ …«ἀνθρωπιστής»…
Ὁ συνεργάτης τοῦ Παπαχελᾶ τῆς Μπίλντεμπεργκ… Συνέχεια