Λέει ἀντί- κάτι, γιὰ νὰ κρύψῃ τὸ τὶ εἶναι!!!

Οὐσιαστικῶς καλό μου αὐτὸ ποὺ πολεμᾶς δὲν εἶναι ὁ ἀπέναντι ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός σου.
Ξέρεις φαντάζομαι τὸ γιατί…
Φοβᾶσαι μὴν ἀποκαλυφθῇ τὸ πόσο ἴδιος εἶσαι μὲ αὐτὸν ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἀντι-μάχεσαι! Συνέχεια

Γιατί δέν εἴχαμε (καί) στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν ἐπεισόδια;

Μήπως διότι ἦταν πολύς ὁ κόσμος;
Μήπως διότι τελικῶς ἐφοβήθησαν τά τσιράκια τοῦ πSoros;
Ἤ μήπως στήν πραγματικότητα διότι δέν ὑπῆρξε τέτοια ἐντολή; Συνέχεια

Μία παλαιά ἀνάρτησις… (κατὰ κάθε προπαγάνδας)

Πρό μερικῶν ὡρῶν, ἔγραψα μερικά σχόλια σὲ κάποιο ταινιάκι, ποὺ ἀφοροῦσε στὸν Νταβούτογλου, τὸ ὁποῖον καί, λίγο ἔως πολύ, ἔλεγε ὅτι θὰ στηρίξῃ μίαν  ἐπανάστασι ἢ μίαν προσπάθεια ἀνεξαρτοποιήσεως, τῶν μουσουλμάνων στὴν Θράκη.

Μερικές σκέψεις μου γιὰ νὰ αἰσθάνομαι κι ἐγώ καλά, κι ὅσοι τὸ ἐδιάβασαν.

Συνέχεια