Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;

Σιωπὴ τὼν ἀμνῶν ἀπὸ τὴν περιφέρεια γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς ἀπολύσεως ἔνδεκα ἐργαζομένων συντηρητῶν τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως!!!
Γιατί ἄραγε;

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!

Ὅσο προχωρᾶ ἡ ἔρευνα, τόσο πιὸ βαθειὰ ἀποκαλύπτεται ἡ σκευωρία…
Ἀπὸ τὸ λιγνητόσημο θὰ πληρώνονταν οἱ ἐργαζόμενοι!!!
Κι ἐκεῖ ἔχουμε ἤδη ἀναδείξει ἀποκλειστικὰ ἐμεῖς τὸ σκάνδαλο τῶν

Συνέχεια