Ἔχουμε «στέγη» ἀστέγων ἤ τόν …μάγκα μέ τό τρίκυκλο;

Μετὰ τὰ τελευταία δημοσιεύματα γιὰ τὴν «στέγη» ἀστέγων τῶν ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν, δυστυχῶς, τοὺς φόβους μας, ἐπανερχόμεθα, ὅπως εἴχαμε πῆ, στὴν α΄ ἐπιστολή μας.
Ὀφείλουμε νὰ μιλήσουμε, γιὰ ὅσα ἀκούσαμε, εἴδαμε, ζήσαμε.

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις;3 Συνέχεια

Φτιάχνουν «στέγη ἀστέγων» ἤ «ἄλλος γιά τήν βάρκα μου»;

«στέγη ἀστέγων»  ἤ  ἄλλος γιά τήν βάρκα μου;

Παρακολουθώντας, τὰ χρόνια τῆς χολέρας ποὺ διανύουμε, κάθε ἑλληνική, πατριωτικὴ δραστηριότητα, γνωρίσαμε καὶ τὴν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ».

Σὲ πρώτη φάση μέσῳ διαδικτύου καὶ σὲ ἀμέσως ἐπομένη μὲ τὴν παρουσία μας ἐκεῖ, ἀπὸ τὴν δεύτερη ἡμέρα καὶ γιὰ ἀρκετὲς συνεχόμενες. Συνέχεια