Ψηφοφόροι ποὺ ἀλλοιώνουν ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα…

Ἐὰν ψηφίζουν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, εἶναι ἀλλοίωσις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καὶ κόλπο. Συνέχεια

Δέν μέ ἐκπροσωπεῖ ἡ δούνια;

Ἐννοεῖται πὼς τὸ «δὲν μοῦ ταιριάζει» ἀφορᾶ μόνον στὸ ἐπαγγελματικό της παρελθὸν καί, ἰδίως, στὶς γυμνές της φωτογραφίες. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Μία μοντέλα ποὺ κάνει γυμνὸ (αἰσθησιακό, καλλιτεχνικὸ ἢ ὅ,τι ἄλλο) δὲν φημίζεται γιὰ τὴν  …εὑρηματικότητά της. Γενικῶς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ σῶμα τους καὶ ὄχι τὸ μυαλό τους γιὰ νὰ βιοπορισθοῦν, προφανέστατα ἔχουν παραιτηθῆ ἀπὸ τὸ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν.
Καὶ αὐτός, κατ’ ἐμέ, εἶναι κι ὁ μόνος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἡ (κάθε κι ὄχι αὐτὴ εἰδικῶς) δούνια δὲν μοῦ ταιριάζει.

Συνέχεια

Δούρου ἤ πατούλης;

Πατούλης ἤ δούρου;
Δίλημμα σκληρό… Σκληρότατον…

Συνέχεια

Φαιδρὰ κολπάκια ἐλέγχου ψηφοφόρων…

Τὸ κόλπο ἔχει ὡς ἐξῆς…..:

Βάζεις ἕναν λευκὸ ὑποψήφιο πρόεδρο ποὺ θὰ ψηφισθῆ μόνον ἀπὸ λευκοὺς ὁμοφοβικοὺς ἐθνικιστὲς χριστιανούς. Συνέχεια

Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα;

Τὴν …«ἀνακάλυψιν» τὴν ἔκανε ὁ φίλος Γιῶργος Σαῤῥῆς.
Γράφει λοιπόν, πρὸ μερικῶν ἡμερῶν:

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
Για ὅσους ἔχουν λίγο νιονιό…

  • 1974 Ἀνδρέας Παπανδρέου 12 ἔδρες
  • 1981 Ἀνδρέας Παπανδρέου 172 ἔδρες
  • 1977 Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης 2 ἔδρες
  • 1989 Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης 145 ἔδρες
  • 2009 Ἀλέξης Τσίπρας 13 ἔδρες
  • 2015 Ἀλέξης Τσίπρας 149 ἔδρες

Τὰ μπεεεεεεεεεεεέ, ποὺ τρῶν ὅ,τι κουτόχορτα τὰ ταΐζουν, ἐν πλήρῃ γνώσει τῶν Δημοκρατικῶν τους καθηκόντων, «ἐπιλέγουν» κάθε φορὰ τὸν ΙΚΑΝΟΤΕΡΟ καὶ ΕΝΤΙΜΟΤΕΡΟ ποὺ τὰ ὁδηγεῖ στὸ σφαγεῖο. Μπεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεὲ γεροντόψυχοι Ῥαγιαδομισθοσυνταξιοῦχοι………
…ποὺ μὲ τὰ σκατοπτυχία σας τὸ μόνο ποὺ μάθατε εἶναι ἡ φόρτωσις τῆς ΜΑΛΑΚΙΑΣ σας στὰ παιδιά σας.

Γιῶργος Σαῤῥῆς

Συνέχεια

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος εἶναι ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ καὶ λέγεται «ΟΧΙ»!!!

Τρέξτε νὰ φωνάξετε. Τρέξτε νὰ ἀνακαλύψετε ἐχθρούς.
Τρέξτε νὰ κατηγορήσετε, νὰ διαχωρήσετε, νὰ πολεμήσετε, νὰ βρίσετε, νὰ ἀκυρώστε, νὰ προσβάλλετε, νὰ ἐξοπλιστεῖτε μὲ μερικὰ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε καὶ νὰ ἐκκαθαρίσετε αὐτοὺς ποὺ διαφωνοῦν μαζύ σας.
Τρέξτε ὅμως. Μὴν καθυστερεῖτε…
Διότι μόλις ποὺ προλαβαίνεται… Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ καὶ μετὰ ΟΥΔΕ ἕνα λάθος ἀναγνωρίζεται, ἐφ΄ ὅσον ΜΟΝΟΙ μας θὰ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ τὴν θανατική μας καταδική. Συνέχεια