Τρέχει κάτι μέ τήν νέα «Ἐλευθεροτυπία»; Καί τί;

Νὰ σᾶς πῶ…
Ὅταν πρῶτο-ἐδιάβασα πὼς ἀνοίγει ἐκ νέου ἡ ἐφημερίς αὐτή, ἐνεθυμήθην κάποιαν ἄλλην ἐπιχείρησι, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, ποὺ πωλοῦσε κάποια προϊόντα καὶ ἔδιδε ἰσόβιο ἐγκύησι γιὰ αὐτά. Ὅταν ὅμως τὸ προϊὸν ἐπαρουσίασε κάποια πρόβλημα, ἡ ἑταιρεία δὲν ὑφίστατο μὲ τὴν ἰδίαν ἐπωνυμία. Τὰ ἴδια πρόσωπα, τὰ ἴδια γραφεῖα ἀλλὰ ἄλλη ἑταιρεία. 
Προσεπάθησα τότε νὰ ἐνημερώσω κάποιους φίλους ἀλλὰ ἦταν περιορισμένο. 
Προσφάτως ἔμαθα πὼς αὐτὴ ἡ ἑταιρεία συστηματικῶς ἄλλαζε ἐπωνυμίες, ὄχι σύστασι καὶ γραφεῖα, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφεύγῃ τὶς ὁποίες εὐθύνες ἀπέῤῤεαν ἀπὸ τὶς πωλήσεις τῶν προϊόντων τους.
Ἀπατεῶνες ὑπάρχουν πολλοί. Εἰσαγγελεῖς, δυστυχῶς, ὀλιγότεροι… Συνέχεια

Τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου ὅπως συνέβησαν.

Φτάνει πια!

Με το δήθεν «έπος» του Πολυτεχνείου θα ασχοληθούμε σήμερα («λόγω της ημέρας») Δηλαδή, με την μεγαλύτερη απάτη της νεοελληνικής ιστορίας. Μια απάτη που την φούσκωσαν κάποιοι επιτήδειοι μετά το ’74, ξεφούσκωνε όμως χρόνο με τον χρόνο κι έχει πλέον στις ημέρες μας απαξιωθεί πλήρως. Ήταν επόμενο. Βλέπετε, το ψέμμα έχει κοντά ποδάρια…

Συνέχεια