Δοξασίες κι ἄλλά τινα…

Κι ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ καθόμουν ἥσυχα ἥσυχα σὲ ἕνα παγκάκι, κάτω ἀπὸ τὰ πεῦκα, διαβάζοντας τὸ βιβλίο μου, ἐμφανίζεται ἕνα γνωστὸς γιὰ νὰ μὲ …συγχύσῃ ὅσο οὐδέποτε κάποιος ἄλλος. Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἔκατσε δίπλα μου προσπαθῶντας νὰ ἀνοίξῃ κουβέντα (μὲ τὸ ζόρι), μὴ σεβόμενος τὴν ἀνάγκη μου γιὰ ἡρεμία, κάποιαν στιγμὴ εἶδε τὸ βιβλίο μου καὶ τὸν ἔπιασε …ὑστερία.

«Πῶς εἶναι δυνατόν νά διαβάζῃς Ἱστορία τήν στιγμή πού ἡ χώρα καταστρέφεται; Γιατί δέν ξεκινᾶς νά διαβάζῃς τίς προφητείες τοῦ Τάδε ἤ τοῦ Δείνα, μήπως καί καταλάβῃς κάτι, γιά νά βοηθήσῃς τήν οἰκογένειά σου νά σωθῇ;»

Συνέχεια

Ὑπάρχει ἐλπίς νά σωθῇ ὁ κόσμος μας ἀπό τά παιδιά;

Ὄχι βέβαια!!! Διότι γιὰ  νὰ σωθῇ ὁ κόσμος μας ἀπαιτῶνται ἐλεύθεροι, στὸ πνεῦμα, Ἄνθρωποι.
Ποίου εἴδους ἐλευθερία ἀναγνωρίζετε ἐσεῖς στήν παρακάτω εἰκόνα;

Συνέχεια

Θά γίνουμε ὅλοι …«ἀκροδεξιοί»;

  • 19 ἐτῶν κορίτσι, μίαν ἑβδομάδα στὸ νοσοκομεῖο ἀπὸ φωτοβολίδα ποὺ ἔφαγε στὸ κεφάλι ἀπὸ ἀριστεροὺς στὸ Ἀγρίνιο.
  • 25 ‘τῶν παλληκάρι νεκρὸ στοῦ Φιλοπάππου ἀπὸ ἀλλοδαποὺς ληστὲς ποὺ τὸ παίζουν πρόσφυγες.
  • 4 ἄνθρωποι νεκροὶ κι ἕνα ἀγέννητο πουλάκι στὴν ΜΑΡΦΙΝ ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς δολοφόνους.
  • Ἡ Μυρτῶ καταδικασμένη ἐφ’ ὅροῦ ζωῆς ἀπὸ τὴν βία τοῦ πακιστανοῦ.

Συνέχεια

Γιὰ νὰ εἶσαι Πατριώτης χρειάζεσαι καὶ …Πατρίδα!!!

Γιὰ νὰ εἶσαι πατριώτης πρέπει νὰ ἔχῃς Ἐθνικὴ Συνείδηση καί, κυρίως, νὰ …ἔχῃς Πατρίδα!
Πατριώτης χωρὶς πατρίδα δὲν νοεῖται. Συνέχεια

Βαρβάρων ἀντιμετώπισις ἤ …προσκύνημα;

Ἄχθος Ἀρούρης…

«Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν Ἀσία κατοικούντων…»

Συνέχεια

Φασίστες Χιῶτες;

Φασίστες Χιῶτες;Ἐὰν παρακολουθήσῃ κάποιος τὸ τὶ λέγεται καὶ τὶ γράφεται γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ κατοικοῦν πέριξ τῶν «στρατοπέδων συγκεντρώσεως», ἰδίως σὲ ἀκριτικὲς περιοχές, ἀπὸ τοὺς …ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιΖτές» ἢ θὰ παλαβώση ἢ θὰ ταυτισθῆ μὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς …ὅποιες ἐκδοχές. Ἐκδοχὲς ποὺ στόχο ἔχουν νὰ παραποιήσουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ κουκουλώσουν τὸ πρόβλημα, ἀγνοώντας συστηματικῶς τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα αὐτῶν τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἐπιβιώσουν βαλλόμενοι καὶ ἀπὸ ἕνα κράτος φονιά, μὰ κυρίως, τώρα πιὰ ἐπισήμως, ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις …ἀνθρωπιΖμοῦ τῶν ἀλληλεγγύων, ποὺ μᾶς προέκυψαν.
Διαβᾶστε, γιὰ παράδειγμα: Συνέχεια