Τὸ παραμύθι τῶν κοκκίνων δανείων καὶ ὁ σχεδιασμὸς ἁρπαγῆς τῆς χώρας

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγέθη τὰ ὁποῖα ἐπικαλῶνται οἱ πολιτικοὶ φωστῆρες ἀλλὰ καὶ οἱ τραπεζῖτες τῆς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθῃ ἡ ἀνάπτυξις, εἶναι ἡ δραστικὴ μείωσις τῶν μὴ ἐξυπηρετουμένων δανείων..
Τὸ ἐν λόγῳ γράφημα ἀποτυπώνει τὸ ποσοστὸ τῶν κοκκίνων δανείων ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2002 ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019…
Συνέχεια

Τὸ μεγάλο κόλπο μὲ τὰ ἐπιχειρηματικὰ δάνεια

Τὸ μεγάλο κόλπο μὲ τὰ ἐπιχειρηματικὰ δάνειαΚατά τα οριζόμενα στις προδιατυπωμένες τραπεζικές συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού (επιχειρηματικά δάνεια), οι τράπεζες δημιουργούσαν ένα προϊόν κοινού δανεισμού το οποίο ονόμαζαν «αλληλόχρεο λογαριασμό»! Σε πολλές περιπτώσεις το προϊόν αυτό δεν ήταν τραπεζικό άνοιγμα πιστώσεως, αλλά αντιθέτως, απλό τοκοχρεωλυτικό δάνειο (κοινός δανεισμός!), δηλαδή δάνειο που, η μεν τράπεζα, εφάπαξ ή τμηματικά, κατέβαλε το ποσό του δανείου στον δανειολήπτη, ο δε τελευταίος ανελάμβανε την υποχρέωση να το επιστρέψει, ομοίως, εφάπαξ ή τμηματικά. Συνέχεια

Τί θά συμβῆ μέ τά ἐπαγγελματικά δάνεια καί τίς ἐκποιήσεις;

Τί θά συμβῆ μέ τά ἐπαγγελματικά δάνεια καί τίς ἐκποιήσεις;

Η μεγαλύτερη στην ιστορία δικαστική πλάνη. «Νομολογία Φράνκενσταϊν» για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Δισεκατομμύρια Ευρώ παιχτήκαν τα τελευταία 5 χρόνια γύρω από το νομικό ζήτημα, αν ο «καταναλωτής είναι ο τελικός αποδέκτης του δανείου της Τράπεζας, αδιαφόρως αν αυτό προορίζεται για καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο», ή αν «μόνον οι συμβάσεις των καταναλωτικών δανείων εμπίπτουν στις διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή», αφήνοντας δηλαδή εκτός προστασίας του νόμου όσους έχουν λάβει επαγγελματικά δάνεια. Το ζήτημα είναι σοβαρό, για τον εξής απλούστατο λόγο: Αν καταναλωτής θεωρείτο και ο επιχειρηματίας, ως τελικός αποδέκτης του δανείου της τράπεζας το οποίο χρησιμοποίησε για επαγγελματική χρήση, τότε θα μπορούσε να ζητήσει για το δάνειό του δικαστική προστασία, να προσφύγει δηλαδή κατά των άκυρων όρων τού δανείου του. Αν όχι, το δικαστήριο θα απέρριπτε την προσφυγή του.

Συνέχεια

Ἀγορᾶστε ἀκίνητα σέ εὐρώ, ἐξωφλῆστε σέ δραχμές

Ἕτοιμοι ὅλοι νά ἀγοράσουν τά «ἰμάτια» τῆς Ἑλλάδος καί «σκαρφίζονται» ἕνα σωρό τρόπους γιά νά κερδοσκοπήσουν ἤ νά ἀγοράσουν σέ ἐξευτελιστική τιμή.

Πάντως, αὐτοί πού, σίγουρα, θά ἀποκομήσουν τεράστια κέρδη θά εἶναι οἱ ξένοι ἐπενδυτές καί οἱ ἐπενδυτικές ἑταιρεῖες. 

Μινώταυρος

Στη χρεωκοπία της Ελλάδας και την επιστροφή στη δραχμή, έχουν αρχίσει και «στοιχηματίζουν» πλέον οι ξένοι επενδυτές και οι επενδυτικές εταιρείες, που συστήνουν στους πελάτες τους να… παίξουν όλα τα λεφτά τους στην παραπάνω προοπτική.

Μπορεί να υπάρχουν αυτοί που αποσύρουν τα χρήματά τους από τη χώρα μας, υπό το φόβο της οικονομικής κατάρρευσης, ωστόσο, γίνεται και το αντίστροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Συνέχεια