Φαινόμενα ξεπεσμοῦ…

Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία σήμερα, ἔχει πάψει πλέον νὰ παράγῃ ἑλληνικὴ μουσική!
Ἀνατριχιαστικὴ ἔλλειψις παιδείας, ἀπουσία ἀκουσμάτων καὶ πιθηκισμὸς τῆς Δυτικῆς μουσικῆς, ἀκυρώνουν κάθε δυναμικὴ δημιουργίας ἑλληνικῆς μουσικῆς ἐκφράσεως.
Συνέχεια

Ποιά εἶναι ἡ βασική διαφορά τῆς Ἑλληνικῆς ἀπό τήν ξένη μουσική;

Ποιά εἶναι ἡ βασική διαφορά τῆς Ἑλληνικῆς ἀπό τήν ξένη μουσική;Ποία είναι ἡ βασική διαφορά τῆς Ἑλληνικῆς ἀπό τήν ξένη μουσική μέ τήν ὁποία μᾶς ἔχουν πρήξει τὰ καρύδια;

Ἡ Ἑλληνικὴ μουσικὴ (ἑλληνικὴ λέμε) εἶναι μουσικὴ ζωῆς. Ὁποῖος ξέρει νὰ ἀκούει, καταλαβαίνει.

Ἡ ξένη ἀγγλοσαξονικὴ μουσικὴ εἶναι ὕμνος πρὸς τὸν συμπλεγματισμό.
Διαμαρτυρία, ἔκφρασις τῆς καταθλίψεως. Συνέχεια

ΖΗΤΩ ἡ Ἑλληνικὴ μουσική!

ΖΗΤΩ ἡ Ἑλληνικὴ μουσική!Πόσες ἀπό τις «φωνάρες» καὶ «ταλεντάρες» τοῦ δῆθεν-Ἑλληνικοῦ τραγουδιού, μποροῦν να τραγωδίσουν ἔτσι; Συνέχεια