Ὥρα διαχωρισμοῦ τῶν παγανιστικῶν ἀπὸ τὶς θεοσοφικὲς θρησκεῖες

Ἀνοικτὸς πόλεμος πλέον μεταξὺ τῶν πλαστουργημάτων τῶν ἀποκρυφιστῶν Θεοσοφιστῶν, καὶ τῶν Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν.

«… there are two approaches to reviving pagan practices. One is eclecticism or syncretism, in which elements of historical ethnic religions such as the ancient Norse religion are combined with modern movements such as Wicca, Theosophy or other New Age philosophies…. Συνέχεια

Ἀλλὰ κόπτεστε γιὰ τὸ ἰσλάμ, ὅπως ὅλοι… Πολὺ συγκινητικό…

Ἀλλὰ κόπτεστε γιὰ τὸ ἰσλάμ, ὅπως ὅλοι... Πολὺ συγκινητικό...1Τὸ θεμελιῶδες καὶ πρῶτον ἀνθρώπινον δικαίωμα «Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία» καὶ ὁ ἀγὼν διὰ τὴν ἀναγνώρισίν του ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν κράτος.

Ἀπὸ τὸ 1997 ἕως τὸ 2014, οἱ νομικὲς ἐνέργειες ἐμποδίζονται παρανόμως καὶ συστηματικῶς.

Μᾶς ἔχουν ἀρνηθεῖ τὸ στοιχειῶδες: νὰ ἔχουμε ἀναγνωρισμένη θεσμικὰ θρησκεία, Ναούς καὶ ἑορτές.

Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν «εὐαίσθητοι» ἄνθρωποι, ποὺ ἐνῶ ἀδιαφόρησαν καὶ στέρησαν τὰ αὐτονόητα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς συμπολίτες τους, τώρα παρουσιάζονται ὡς ….ὑπέρμαχοι θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιμένοντας γιὰ τὸ «δικαίωμα» τῶν παρανόμως εἰσελθόντων νὰ ἔχουν τζαμιά. Συνέχεια