Ἑλονοσία ἐν ὄψει;

Χμ.!!
Ἑλονοσία ἐν ὄψει.
Μόλις τὸ 2015 ἀνεκάλυψαν καὶ κυκλοφόρησαν τὸ ἐμβόλιο…
Πανάκριβο βέβαια. Συνέχεια

Ὑποψήφιον ΟΠΛΟΝ κατά τῆς ἀνθρωπότητος ΚΑΙ ἡ ἑλονοσία;

O Bill Gates σε ένα συνέδριο της τεχνολογικής ελίτ  απελευθερώνει για πλάκα μερικά κουνούπια, λέγοντας, με νόημα, ότι και οι πλούσιοι θα πρέπει να έχουν κι αυτοί την εμπειρία να κολλήσουν ελονοσία, από τσίμπημα κουνουπιού, όπως και οι φτωχοί.

Μεγάλα εργαστήρια δουλεύουν επάνω σε κουνούπια, ώστε να τα μετατρέψουν σε ιπτάμενες μηχανές εμβολιασμού(!!!). Συνέχεια

Νά καλωσορίσουμε τήν ἑλονοσία;

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα νὰ καὶ ἡ ἑλονοσία.
Γιατί; Πῶς; Ἀπό ποῦ
Μϊα ἀσθένεια ποὺ οὐσιαστικῶς ἐλέγχεται ἀπὸ παγκοσμίους ὀργανισμοὺς ὑγείας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἀπὸ ἕνα κράτος, σὰν τὸ δικό μας, ποὺ ἐφαρμόζει ὅλα ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν, εἶναι ἐδῶ. Μαζὺ φυσικὰ μὲ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ ἐπισύρει.
Διότι ἡ ἐλονοσία εἶναι ἀποτέλεσμα πλασμωδίου, δῆλα δὴ ἐπιμολύνσεως ἀπὸ κάποιον φυσικὸ παράγοντα. Στὴν προκειμένη περίπτωσιν τὰ κουνούπια.
Συνέχεια

Οἱ «ξεχασμένες» ἀσθένειες.

Μᾶλλον λάθος ὁ τίτλος. 

Οἱ ξεπερασμένες ἔπρεπε νὰ γράψω. 

Δὲν μὲ ἀφήνει ὅμως ἡ ἐπικαιρότης. Μὲ κυνηγᾶ. 

Κι ἀπὸ ξεχασμένες ἔγιναν ἐπανεμφανιζόμενες… Καὶ καλὰ κρατοῦσες. Καὶ διαδιδόμενες.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὴν κατάῤῥευσι τοῦ συστήματος ὐγείας. (Πάλι γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους… ) Τὴν ἀδυναμία πληρωμῆς εἰσφορῶν στὰ δημόσια ταμεῖα. Τὴν ἀναγκαστικὴ πλέον ἀποχὴ ἀπὸ την ἰατρικὴ περίθαλψι…Τότε συζητᾶμε μήπως γιὰ ἔναν ἐξαιρετικό τρόπο γενοκτονίας;

Συνέχεια