Βασικοὶ μάρτυρες δὲν …ἀγνοῶνται σὲ μίαν ἀδιάβλητο ἔρευνα!!!

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις: Συνέχεια

Διαχρονικὸ καὶ πάγιο τὸ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1828 ἐξεδηλώθη ἐπίσημα ἡ καθολικὴ ἐπιθυμία τοῦ κυπριακοὺ λαοῦ γιὰ Ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐστάλη ὑπόμνημα στὸν Ἰωάννη Καποδίστρια στὸ ὁποῖο διετυπώνετο μὲ σαφήνεια τὸ σχετικὸ αἴτημα.

Συνέχεια

Θεωρώντας «Ἐθνάρχη» καὶ τὸν …Μακάριο!!!

 Ἄντε καὶ καλὴ συμφιλίωση!!!!…

Ὅταν αὐτὸς χαρακτηρίζῃ τὴν Ἐπανάσταση ὡς: «Ἄκριτο καὶ ἄλογο λεονταρισμό» κι ἐσὺ τὸν θεωρεῖς «Ἐθνάρχη», σοῦ ἀξίζει Ἐλευθερία νεοῤῥαγιά;;;;;;;;;;… Συνέχεια

Ὥρα συνεννώσεως τῶν πατριωτῶν καί διενεργείας Ἐθνοσυνελεύσεως;

Τὸ δούλεμα πάει σύννεφο πάλι…

Κάποια ῥεμάλια χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο «πατριωτικός», ἀσύστολα καὶ ξεδιάντροπα!
Μόνος σκοπός, νὰ μαζέψουν ἠλιθίους αὐλοκόλακες καὶ κλακαδώρους!

Κάποιοι διαφημίζουν ὅτι στὶς 21 Ἰουνίου θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ πατριωτικὰ κινήματα στὴν Πνύκα. Ἀναφέρουν μάλιστα καὶ τὸν ὄρο «ἐθνοσυνέλευσις» (σὰν κάποιον γνωστὸ φυγόδικο). Συνέχεια

Τί ἑορτάζουμε τήν 28η Ὀκτωβρίου;

Τί ἑορτάζουμε τήν 28η Ὀκτωβρίου;Ἄν καὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ παρακάτω θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιπαραθέσουμε ἀντίλογο, μὲ ἐπιχειρήματα καὶ μὲ ἱστορικὲς μαρτυρίες, ἐν τούτοις, ἐπεὶ δὴ τὸ πρόβλημα τῆς διαφωνίας μας εἶναι τεχνητό, φυτευτό, ἐλεγχόμενον, ἐφ΄ ὅσον ΟΛΟΙ μας παραμένουμε θύματα τῆς αὐτὴς σκληρῆς προπαγάνδας, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα καὶ ποὺ στόχο ἔχει νὰ μᾶς λοβοτομῇ, πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ συμπορευόμεθα καὶ νὰ μὴν ὁμονοοῦμε, ἀπένταντι στὸν ΚΟΙΝΟ μας ἐχθρό,  καλὸ θὰ ἦταν, ἐπὶ τέλους, νὰ ξεκινήσουμε νὰ βλέπουμε δίπλα μας τὸν σύντροφο κι ὄχι τὸν …«ἰδεολογικὸ ἐχθρό».
Διότι ὁ …«ἰδεολογικὸς ἐχθρός», γρήγορα, πολὺ γρήγορα, ἀναλόγως καὶ τῶν ἐξωτερικῶν ἀλλελεπιδράσεων, μετατρέπεται σὲ ταξικὸ ἤ κοινωνικὸ ἤ σκέτο ἐχθρό. Κάτι ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἄλλους κι ὄχι ἐμᾶς. Συνέχεια