Δημοκρατικά, ὀρθοπολιτικὰ καὶ παρασιτικὰ σκουπίδια ὡς πρότυπα

Ποιός εἶναι ὁ Ἐπστην, ποὺ τόσος λόγος γίνεται τὶς τελευταῖες ἡμέρες γιά αὐτόν;

Ὁ Ἐπστὴν εἶναι τὸ ὄνειρο κάθε λίμπεραλ παγκοσμίως, πάμπλουτος ἀλλὰ ὄχι μὲ χρήματα ἀπὸ παραγωγικὴ δραστηριότητα ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη ἐνασχόληση τῶν λίμπεραλ, τὸν πάσης φύσεως παρασιτισμὸ δηλαδή, κυρίως δὲ τοῦ χρηματιστηριακοῦ στοιχήματος τῶν παραγωγῶν.
Συνέχεια

Γιὰ νὰ φύγῃ ὀ ΣΥΡΙΖΑς μᾶς ἔμεινε ὁ κύρτσος..!!!

Οὐδέποτε ἔχω ἰσχυρισθῆ ὅτι ἡ ψῆφος εἶναι δημοκρατία.
Στὴν πραγματικότητα ἐπιλέγεις τοὺς πρὸ ἐπιλεγμένους.

Ἀλλά, ῥὲ μ@λάκα… Ἤθελες σώνει καὶ καλὰ νὰ ψηφίσῃς ΝΔ γιὰ νὰ φύγῃ ὁ ΣΥΡΙΖΑς, ποὺ εἶναι κομμουνιστὲς καὶ θέλουν νὰ πουλήσουν τὴν Μακεδονία μας καὶ νὰ μᾶς φέρουν τοὺς λάθρο εἰσβολεῖς….
Αὐτοπροσδιορίζεται βρὲ @ρχίδι σὰν δεξιός.
Αὐτό ἐδῶ τὸ @ρχιδι@αρχιδο γιατί τὸ ἐψήφισες βρὲ ἠλίθιε;;;

Συνέχεια

Ὅλη ἡ ἀλήθεια τῆς …«Ἐπαναστάσεως» σὲ μίαν Γιάννα!!!

Πόσο γελοῖο, ἀλήθεια, μᾶς φαίνεται τὸ γεγονὸς τῆς ἀναθέσεως τῶν ἑορτασμῶν, γιὰ τὰ «διακόσια χρόνια τῆς …Ἐπαναστάσεως (τῶν Rothscild!!!)», στὴν κα ἀγγελοπούλου. Εἶναι ὅμως πράγματι κάτι παράλογον αὐτό; Ἤ ἔτσι ἀρεσκόμεθα νά πιστεύουμε διότι τόσα ξέρουμε καί τόσα ὁμολογοῦμε; Συνέχεια

Δημοκρατίας ἑορτασμοὶ καὶ ἄλλες προπαγανδιστικὲς παραμυθολογίες…

Καὶ μόνον ποὺ  βλέπεις αὐτόν…

…ἀντιλαμβάνεσαι!!! Συνέχεια

Δὲν εἶναι τὸ κούλλλιιι γκαντέμης…

Ἐμεῖς διαβιοῦμε στὴν κοσμάρα μας.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα εἰπώθηκε κι αὐτό. Κι ἀν τί νὰ ἀποστασιοποιηθοῦμε, ὅσο τὸ δυνατόν, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀπαλλασσόμεθα ὁριστικῶς ἀπὸ τὴν σαχλαμάρα, ἐμεῖς τὴν
υἱοθετοῦμε καὶ τὴν ἀναπαράγουμε, σὰν νὰ εἶναι τὸ μοναδικό μας πρόβλημα τὸ πόσο πιὸ πολὺ θὰ μπουρδολογίσουμε. Ζοῦμε σὲ σεισμογενῆ χώρα καὶ οἱ σεισμοὶ εἶναι καθημερινό μας φαινόμενον. Τὸ κέντρο τοῦ κόσμου μας δὲν εἶναι ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἂς πιστεύουμε τὸ ἀντίθετον.
Καί, φυσικά, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν οἱ σεισμοὶ ἦσαν μέσα στὴν καθημερινότητά μας, ἀλλὰ ἐμεῖς αὐτὰ τὰ θεωροῦμε …ἀκρότητες.

Συνέχεια

Ὕμνος στήν δημοκρατία ὁ Παρθενών;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν παρηκολούθησα ἕνα ἀφιέρωμα τῆς ἐκπομπῆς «Ἡ μηχανὴ τοῦ χρόνου» γιὰ τὸ κόσμημα τῶν Ἀθηνῶν, τὸν Παρθενῶνα. Τὸ ἐν λόγῳ ἀφιέρωμα ἐπραγματοποιήθη ἐπ΄ ἀφορμῆς δημοσιευμάτων τοῦ ξένου τύπου μὲ σκοπό τους τὸ νὰ πωληθῇ καὶ ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν.
Συνέχεια