Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικά» του ἀποσπάσματα! (ἀναδημοσίευσις)Γιὰ ὅσους κατὰ καιροὺς χρησιμοποιοῦν δολίως κι νευ (πραγματικς) γνώσεως τὸν Ἰσοκρατικὸ λόγο, λαμβάνω σήμερα τό θάῤῥος νὰ τοὺς φέρω ἕνα γενναῖο ἀπόσπασμα. Λέγω γενναῖο, διότι γνωρίζω πώς μετὰ βίας θὰ καταφέρουν νὰ ἀναγνώσουν τὶς λιγοστὲς γραμμοῦλες ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναγνώσουν(!!!!) πρὸ κειμένου νὰ μὴν λὲν τὶς ἀνοησίες ποὺ παπαγαλίζουν!!!

Συνέχεια

Καιρὸς νὰ μάθουμε τί ἀκριβῶς λέει ὁ Ἰσοκράτης..

Κι ὄχι νὰ ὑποθέτουμε ἢ νὰ ἐκτιμοῦμε ἢ νὰ φανταζόμαστε. Διότι, ὅπως ἔχω ξαναγράψει, ἡ μεγαλυτέρα ἀθλιότης ποὺ συμβαίνει γύρω μας, ἀφορᾷ στὴν προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων νὰ ἐφησυχάσουν συνειδήσεις.

Γιὰ ὁλόκληρες δεκαετίες μᾶς ἀποκοιμίζουν στὰ σχολία καὶ στὰ Πανεπιστήμια, σπρώχνοντάς μας σὲ εὔκολες λύσεις, μὴ αὐτοπαιδεύσεως!

Τὸ ἀποτέλεσμα; Τὸ βλέπουμε γύρω μας παντοῦ!

Στὰ σκουπίδια τοῦ δρόμου, στὰ σκουπίδια τοῦ λόγου καὶ στὰ σκουπίδια τῆς ζωῆς μας.

Συνέχεια

Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικὰ» του ἀποσπάσματα!


Γιὰ ὅσους κατὰ καιροὺς χρησιμοποιοῦν δολίως κι νευ (πραγματικς) γνώσεως τὸν Ἰσοκρατικὸ λόγο, λαμβάνω σήμερα τό θάρρος νὰ τοὺς φέρω ἕνα γενναῖο ἀπόσπασμα. Λέγω γενναῖο, διότι γνωρίζω πώς μετὰ βίας θὰ καταφέρουν νὰ ἀναγνώσουν τὶς λιγοστὲς γραμμοῦλες ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναγνώσουν(!!!!) πρὸ κειμένου νὰ μὴν λένε τὶς ἀνοησίες ποὺ λένε!!

Συνέχεια