Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης

Ὅταν οἱ Ἰμάμηδες γίνονται κατάσκοποι καὶ κάποιοι στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ κι ἐδῶ, σφυρίζουν …ἀδιάφορα…
…διότι, ἡ Τουρκία ἐλέγχει ἤδη σὲ μεγάλον βαθμὸ αὐτὰ τὰ τζαμιά, ἀλλὰ δὲν συνιστοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες κάτι τετοιο.

Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης1

Ξεπέρασαν τὰ ὅρια προκλητικότητος στὴν Εὐρώπη οἱ Τοῦρκοι καὶ ἡ Diyanet.
Οἱ προσπάθειες τῆς Τουρκίας νὰ προωθήσῃ τὸ τουρκικοῦ τύπου ἰσλάμ, διὰ μέσου τῆς Διευθύνσεως Θρησκευμάτων τῆς Ἀγκύρας, τῆς γνωστῆς Diyanet καὶ τῶν τζαμιῶν ποὺ ἐλέγχει, ἅρχισε νὰ συγκεντρώνῃ πολλὲς ἀντιδράσεις στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπως κι ἐδῶ, στὴν Ὁλλανδία. Συνέχεια

Νά καθαρίσουμε τά βιβλία μας ἀπό τίς σφαγές σας;

Μᾶς ἔβαλαν νὰ φαγωνόμαστε μὲ τὸ ἀθλιότερον εἶδος ὑβριδίων ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Καὶ μετὰ μοῦ λὲν πὼς ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας μᾶς ἐτελείωσαν, τότε, μὲ τὸν Προμηθέα.
Λᾶθος κυρίες καὶ κύριοι!

Ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ κάνουν τοὺς δεσμοφύλακές μας!
Μὰ οὐδέποτε! Συνέχεια

Ἀπό τὴν μία πόρτα μπαίνουν οἱ Τοῦρκοι κι ἀπό τὴν ἄλλην βγαίνουν!

Οἱ Τοῦρκοι μᾶς προτιμοῦν γιὰ ἐπενδύσεις!!! ( Capital) Ἀναζητοῦν Ἕλληνα ἐπενδυτή γιὰ νὰ περάσουν στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπό τὸ μεγάλο ξεπούλημα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζεται!!!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, μετά ἀπό τόσες καταγγελίες, ἐπί τέλους ὁ κύριος Βενιζέλος ἀπεφάσισε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν ὕποπτη δράσι τῆς ΖΙΡΑΑΤ ΒΑΝΚ. Ἐπί τέλους!! (defencepoint) Ἐδῶ καὶ μῆνες ἡ συγκεκριμένη τράπεζα, ἐκτὸς ἀπό τὰ ὅσα καταγγέλουν Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες καὶ Συνέχεια

Ἐπεισόδια στὴν Καβάλα!

Ἔλαβα τὸ παρακάτω μήνυμα γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν στὴν Καβάλα ἐχθὲς.

Αὐτὴ ἡ χώρα ἔχει πλέον καταντήσει φωλιὰ τρωκτικῶν;

Ἔως  πότε; Συνέχεια