Ἰσλαμικὴ θρησκευτικότης καὶ δική μας …προσαρμοστικότης!!!

Πρὸ ἡμερῶν, στὸ μεῖζον κέντρο τοῦ Μοναχοῦ, ἔγινα δέκτης τῶν πρώτων μου ἐπιπλήξεων ἀπὸ ἀπόσπασμα τῆς «ἀστυνομίας τῆς σαρίας», ἐπειδὴ κρατοῦσα ἐμφανῶς φωτογραφικὴ μηχανή, σὲ μέρος ὅπου ὑπῆρχαν μουσουλμάνες μὲ φερετζέ. Ὁ 17χρονος ποὺ ἀνέλαβε τὴν τήρηση τοῦ νόμου ἐδήλωσε Γερμανὸς (καλά, εἶπε ὅτι ὁ πατέρας του εἶναι Ἄραβας ἀλλὰ αὐτὸς γεννήθηκε ἐδῶ καὶ εἶναι Γερμανός). Τοῦ εἶπα εὐγενικὰ ὅτι ὁ νόμος δὲν ἀπαγορεύει τὴν χρήση φωτογραφικῆς μηχανῆς στὸν δημόσιο χῶρο (καὶ ὅτι στὸ κάτω κάτω ὅλοι, μὰ ὅλοι, ἔχουν συνέχεια ἀπὸ μία μαζύ τους, στὸ κινητό τους τηλέφωνο, ἑπομένως κακῶς ξεχώρισε τὴν δική μου μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ εἶναι λίγο μεγαλυτέρα). Συνέχεια

Φιλοξενούμενοι …«γαϊδούρια»!!!

Ἔρχεται ὁ ἄλλος ποὺ λὲς φίλε μου στὸ σπίτι σου, τοῦ ἀνοίγεις τὸ σαλόνι σου, γιατὶ εἶσαι φύσει φιλόξενος, τὸν ταΐζεις μὲ τὰ καλλίτερα ἐδέσματα τοῦ οἴκου σου, τὸν κοιμίζεις, τὸν περιποιεῖσαι ὅσο καλλίτερα μπορεῖς καὶ ἐκεῖνος ἁπλώνει τὴν ἀρίδα του, λασπώνει τὸ χαλί σου, γεμίζει ψίχουλα τὴν πολυθρόνα σου, ξαπλώνει στὸ κρεββάτι σου καί, τελικῶς, φεύγοντας (ἐὰν φύγῃ) σοῦ πετᾶ κι ἕνα: «δὲν ἤσουν καλὸς οἰκοδεσπότης» ἢ «δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ συνήθειές σου» ἢ «εἶσαι βρωμιάρης γιατὶ εἶσαι …χοιροφάγος» ἤ, ἀκόμη, ἐὰν ἡ φιλοξενία κρατήσῃ γιὰ καιρό, θὰ σὲ ἀπειλήση, θὰ σὲ συκοφαντήση καί, καταληκτικῶς, θὰ προσπαθήση νὰ σὲ πετάξῃ κι ἀπὸ τὸ ἴδιο σου τὸ σπίτι…

Ἐσύ, παρὰ τοῦ ὅ,τι ἐμείωσες στὸ ἐλάχιστον τὸ γεῦμα τῶν παιδιῶν σου, περιῴρισες τὸν ἀτομικὸ καὶ οἰκογενειακό σου χῶρο, προσῄρμοσες τὶς ἀνάγκες σου στὸ ἐλάχιστον, χρεώθηκες γιὰ ὅλα του τὰ ἔξοδα, ἀνέχθηκες κάθε του παραξενιά, μονολιθικότητα καὶ ἐμμονή, κατέληξες καὶ δακτυλοδεικτούμενος καὶ στοχοποιημένος, ἐνᾦ παραλλήλως, ἀπὸ ὅλον τὸν ὀρθοπολιτικὸ πλανήτη, χαρακτηρίζεσαι ἐπὶ πλέον καὶ ὡς …φασίστας!!!

Συνέχεια

Ὑστερικὲς «ὀρθοπολιτικότητες»

Ἐπειδὴ διαβάζω κάθε τόσο διαμαρτυρίες γιὰ τὴν ἀπαγόρευση καπνίσματος, τὸν βιγκανισμό, τὰ ποδήλατα μέσα στὶς πόλεις καὶ τὰ λοιπά, ἀφήνω αὐτὴ ἐδῶ τὴν φωτογραφία ποὺ ἔβγαλα προχθὲς στὰ κλεφτά.
Εἶναι μία μερικὴ ἄποψη αἰθούσης καπνιστῶν, στὸ μπᾶρ τοῦ κεντρικοτέρου ξενοδοχείου μεγάλης εὐρωπαϊκῆς πρωτευούσης.

Συνέχεια

Τὸ ΙΔΙΟ διεθνὲς λόμπυ τῆς Πολιτικῆς Ὀρθοβλακείας

Τὸ ΙΔΙΟ διεθνὲς λόμπυ τῆς Πολιτικῆς ὈρθοβλακείαςἼσως δὲν ἔχει γίνει καλῶς ἀντιληπτὸ ἀκόμη ὅτι μαριονέττες ὅπως ὁ Ἐρντογάν, εἶναι μέλη τοῦ ΙΔΙΟΥ διεθνοῦς λόμπυ τῆς Πολιτικῆς Ὀρθοβλακείας, τῆς καπνοαπαγορεύσεως καὶ ποτοαπαγορεύσεως καὶ τῆς διώξεως τῆς Τέχνης διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως μὲ τὴν ἄνευ μορφῶν μοντέρνα κακοτεχνία (ποὺ ΔΕΝ σκανδαλίζει τοὺς ἁπανταχοῦ πουριτανοὺς δύσεως καὶ ἰσλάμ, καὶ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ μῖσος κατὰ τῶν ἀπεικονίσεων τῶν μορφῶν). Συνέχεια