Ὥρα νά ἐπιληφθῇ ἡ Δικαιοσύνη τοῦ «9.84»;

Στὸ ἐδώλιο οἱ Διοικήσεις τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Ἀθῆναι 9,84», γιὰ κακοδιαχειρίσεις καὶ κατασπατάλισιν δημοσίου χρήματος.
Ὁ Εἰσαγγελεὺς ζητᾶ τὴν ἄρσιν ἀσυλίας βουλευτοῦ, ποὺ ὅμως αὐτὸς δηλώνει πὼς εἶναι βεβαία ἡ …ἀπαλλαγή του!!!

Ὥρα νά ἐπιληφθῇ ἡ Δικαιοσύνη τοῦ «9.84»;3 Συνέχεια